•  
  •  
 

International Finance and Accounting

Abstract

This paper illustrates the characteristics of organizational-methodical basis of accounting and financial reporting in budget organizations. Especially, the features of accounting and financial reporting mainly in higher educational institutions is investigated.

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning mamlakatimizni 2016 yilda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari va 2017 yilga mo‘ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo‘nalishlariga bag‘ishlangan Vazirlar Mahkamasining kengaytirilgan majlisidagi ma’ruzasi; 2. “http://edu.uz/uz/pages/sss” sayti ma’lumotlari asosida tayyorlangan; 3. O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi Qonuni 4-modda (2016 yil 13 aprel, yangi tahrir,O‘RQ-404-son; 4. Sheshukova T.G., i drugiye. O primenenii ponyatiy “Byudjetnыy uchet” i “Buxgalterskiy uchet” v byudjetnыx uchrejdeniyax. vestnik.osu.ru/ 2011_5/14.pdf; 5. Muallifning ilmiy izlanish natijalari xulosasidan kelib chiqib taklif etilgan ta’rif. Ushbu ta’rif 2018 yil 22 yanvardagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasini «Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili»da amalga oshirishga oid davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-5308-sonli farmoni asosida tasdiqlangan Davlat dasturiga joriy etilgan (O‘zbekiston Respublikasi “Taraqqiyot strategiyasi markazi” 29.01.2018 yildagi Dalolatnoma, ro‘yxat raqami №0164/18); 6. Ilmiy tadqiqot natijasida muallif tomonidan tayyorlangan; 7. Ilmiy tadqiqot natijasida muallif tomonidan tayyorlangan; 8. www.lex.uz sayti ma’lumotlari asosida tayyorlangan; 9. Ilmiy tadqiqot natijasida muallif tomonidan tayyorlangan; 10. Jadval “Oliy ta’lim muassasalari boshqaruv, texnik, xizmat ko‘rsatuvchi va o‘quv-yordamchi xodimlarining namunaviy shtatlarini tasdiqlash to‘g‘risida. (O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2017 yil 21 fevralda № 2859 son bilan ro‘yxatdan o‘tgan) yo‘riqnomasi asosida tayyorlangan.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.