•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The paper presents the results of an experimental study of the intensification of heat transfer of a swirling flow in a cylindrical channel with two tangential and axial swirlers. During the experiments, such parameters were measured as: air flow in front of the vortex apparatus; hot water consumption; pressure drop in the vortex apparatus; temperature of working media at the inlet to the apparatus and at the outlet of it. A method for intensifying the heat transfer process, which is based on swirling a gas stream by its tangential supply, has been developed and investigated. Experimental studies of the intensity of heat transfer in a vortex apparatus have been carried out. The effect of gas velocity and irrigation density on the heat transfer rate has been established. In addition, experimental data are presented in the form of a dependence of the heat transfer coefficient on the ratios of the mass flow rates of liquid and gas, which confirmed the increase in heat transfer intensity with increasing gas velocity and irrigation density.

First Page

35

Last Page

39

References

  1. Krasnikova O.K. Razrabotka metodov proektirovaniya vy'sokoe`ffektivny'h teploobmennikov na osnove stohasticheskih modeley: Diss. dok. tehn. nauk. - Moskva, 1992.
  2. Ramm V.M. Absorbciya gazov. -M.: Himiya, 1976. 665 s.
  3. Alimov R.Z., Islamov V.M., Luk'yanov V.I., Osi­penko YUM. K voprosu ocenki stepeni zakrutki postupatel'no-vrasch'atel'no dvijusch'ihsya potokov. V sb.: Vihrevoy e`ffekt i ego promy'shlennoe primenenie. -Kuyby'shev: 1981. -S. 333-338.
  4. K.S. Sanakulov, H.SH. Bahronov, A.A. Ahmatov. Novy'e vihrevy'e apparaty' dlya resheniya e`kologicheskih problem v metallurgii // Sovremennoe sostoyanie i napravleniya razvitiya tehnologiy, mashinnogo i apparatnogo obespecheniya, e`kologo-bezopasnogo prirodopol'zovaniya i pererabotki promy'shlenny'h othodov gornopromy'shlenny'h kompleksov na territorii Evraziyskogo e`konomicheskogo prostranstva: materialy' nauch.-prakt. konf., Minsk - Soligorsk, 5-6 sentyabrya 2019 g. - Minsk : BGTU, 2019. - S. 101-107.
  5. Bahronov H.SH, E`shmurodov Z.O. Snijenie nakipeobrazovaniya v teploobmenny'h apparatah s vodyany'm ohlajdeniem // Trudy' mejdunarodnoy nauchno-tehnicheskoy konferencii e`nergoobespechenie i e`nergosberejenie v sel'skom hozyaystve: materialy' konferencii, Moskva 2006 g. - Moskva: VIE`SH, 2006. - S. 310-312.
  6. Kasatkin A. G. Osnovny'e processy' i apparaty' himicheskoy tehnologii. M.: Al'yans, 2005. 750 s.
  7. SCH'ukin V. K. Teploobmen i gidrodinamika vnutrennih potokov v polyah massovy'h sil. M.: Mashinostroenie, 1980. 240 s.
  8. Dreycer G. A. E`ffektivnost' ispol'zovaniya zakrutki potoka dlya intensifikacii tep-loobmena v trubchaty'h teploobmenny'h apparatah // Teploe`nergetika. 1997. № 11. S. 61-65.
  9. Romankov P. G., Frolov V. F., Flisyuk O. M. Metody' rascheta processov i apparatov himicheskoy tehnologii. SPb.: Himizdat, 2009. 543 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.