•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

Mathematical models of thermal processes of traction asynchronous motors are developed. A traction asynchronous motor is considered as a thermal system consisting of three bodies (stator winding, stator magnetic core and rotor), which take into account the heat exchange not only between the corresponding bodies, but also the heat exchange between each body and the environment. It is shown that the steady excess of the stator winding temperature of a traction asynchronous motor depends on the multiplicity of the stator winding current, the coefficient of electrical energy loss, and also on the temperature coefficient of the resistance of the winding conductor material. In this case, it is recommended to diagnose and control the technical condition of the traction asynchronous motor by the coefficient of loss of electrical energy and the consumption of the insulation resource of the stator winding.

First Page

28

Last Page

36

References

  1. Berdiev U.T. idr. Ekspluatatsiya i remont elektrovozov «O’ZBEKISTON» i «O’ZBEKISTON-YO’LOVCHI»: uchebnik dlya studentov jeleznodorojny'x vuzov. - Tashkent: izdatel'stvo «ADADPLYUS», 2016. - 285 s.
  2. Sidel'nikov L.G., Afanas'ev D.O. Obzor metodov kontrolya texnicheskogo sostoyaniya asinxronny'x dvigateley v protsesse ekspluatatsii // Vestnik PNIPU. Geologiya. Neftegazovoe i gornoedelo. 2013. №7. -S. 127-137.
  3. Grisch'enko A.V. Novy'e elektricheskie mashiny' lokomotivov: uchebnoe posobie dlya vuzov j.-d. transporta / A.V. Grisch'enko, E.V. Kozachenko. - M.: GOU «Uchebno-metodicheskiy sentr po obrazovaniyu na jelezno dorojnom transporte», 2008. - 271 s.
  4. Opisanie obispol'zovanii i soderjanii elektrovoza s privodomperemennogo toka “O’zbekiston”. Izgotovlen CHEV3.2003. -714 s.
  5. Ekspluatatsionny'e rejimy' raboty' i neprery'vnaya diagnostika elektricheskix mashin v sel'skoxozyaystvennom proizvodstve/V.V. Ovcharov. - Kiev: Izd-vo USXA. 1990. - 168 s.
  6. Tyagovy'e elektricheskie mashiny'. Uchebnik / V.G. SCH'erbakov i dr.: podredaksiey V.G. SCH'erbakova, A.D. Petrushina. - M.: FGBOU «Uchebno-metodicheskiy s sentr po obrazovaniyu na jeleznodorojnom transporte», 2016. - 641 s.
  7. Harsha, S. P. Nonlinear dynamics analysis of a high speed rotor supported by rolling element bearings / S. P. Harsha // Journal of Sound and Vibration - Vol.290 -2006.-P. 65-100.
  8. Nerazrushayusch'iy kontrol' i diagnostika: Spravochnik [V.V. Klyuevi dr.] - Moskva: Mashinostroenie, 2003. - 656 s.
  9. Diagnostika texnicheskogo sostoyaniya elektrooborudovaniya system elektrosnabjeniya: V 2 ch. - CH. I. Obsch'ie voprosy' i fizicheskie osnovy' metodov diagnostiki: ucheb. posobie / V.A. SHabanov, M.G. Bashirov, P.A. Xlyupini dr. - M.: Izdatel'stvo MEI, 2018. - 288 s.

10. Diagnostika texnicheskogo sostoyaniya elektrooborudovaniya system elektrosnabjeniya: V 2 ch. - CH. II. Metody' diagnostiki texnicheskogo sostoyaniya elektrooborudovaniya: ucheb. posobie / V.A. SHabanov, M.G. Bashirov, P.A. Xlyupini dr. - M.: Izdatel'stvo MEI, 2018. - 316 s.

11. Petushkov M.YU. Teplovaya model' asinxronnogo dvigatelya / Izvechtiya VUZov. Severo-Kavkazskiy region. Texnicheskie nauki, 2011, №4. -S.48-50.

12. Makarov A.V., Vecherkin M.V., Zav'yalov A.S. Obzor teplovy'x modeley asinxronny'x dvigateley // Elektrotexnicheskie sistemy' i kompleksy', 2013, №21. -S. 75-84.

13. William T.T., Fenger M. Current Signature Analysis to Detect Induction Motor Faults // IEEE Industry Application Magazine. - 2001. - № 7. - P. 23-29.

14. Patil, M. S. A theoretical model to predict the effect of localized defect on vibrations associated with ball bearing / M. S. Patil, J. Mathew, P. K. Rajendrakumar, D. Sadeep // International Journal of Mechanical Sciences - Vol.52 - 2010. - P. 11931201

15. Kurashkin S.F., Telyuta R.V. Diagnostirovanie ekspluatatsionnogo rejima pogrujnogo elektrodvigatelya//NTP i effektivnost' proizvodstva. №8(78). TGATU, Melitopol', 2010.-S.60-65.

16. Sovremenny'e metody' nerazrushayusch'ego kontrolya i diagnostiki texnicheskogo sostoyaniya elektroprivodov gorny'x mashin/ S.V. Baburin, V.L. Jukovskiy, A.A. Korjev, A.V. Krivenko Peterburgskiy. gos. gorn. in-tim. G.V. Plexanova. - Sankt-Peterburg, 2009. - 163 s.

17. Zaripov M.F., Zaynullin N.R., Petrova I.YU. Energo informatsionny'y metod na uchno-texnicheskogo tvorchestva. - Moskva: VNIIPI GKNT, 1988. - 124 s.

18. Sipaylov G.A., Sannikov D.I., Jadan V.A. Teplovy'e, gidravlicheskie aerodinamicheskie raschety' v elektricheskix mashinax. Moskva, 1989. 239 s.

19. Demirchyan K.S., Neyman L.R., Korovkin N.V., CHechurin V.L. Teoreticheskie osnovy' elektrotexniki: V 3-x t.T.1. Uchebnik dlya vuzov. Izd. 4-e - Sankt-Peterburg: Piter, 2006. - 445 s.

20. Demirchyan K.S., Neyman L.R., Korovkin N.V., CHechurin V.L. Teoreticheskie osnovy' elektrotexniki: V 3-x t.T.2. Uchebnik dlya vuzov. Izd. 4-e - Sankt-Peterburg: Piter, 2006. - 572 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.