•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

Terminology analysis of higher education internationalization process concerning joint educational programs is fulfilled. Fuzziness of used terminology is demonstrated. Joint higher education establishments development in the framework of fractal model is suggested as a strategic direction of higher education internationalization, enhancement of its quality and a concept of effective intellectual mobility.

First Page

05

Last Page

10

References

  1. Klimanovich O.V., Gancherenok I.I. Ponyatiyno-terminologicheskiy aspekt problemy' internacionalizacii vy'sshego obrazovaniya //Alma Mater. - 2001, №1. - S.10-13.
  2. Knight J. Joint and Double Degree Programmes: Vexing Questions and Issues. - The Observatory on Borderless Higher Education, 2008. - 24 p.
  3. Balikoev V.Z. V nauchnom issledovanii doljna ispol'zovat'sya nauchnaya terminologiya//Vestnik Tomskogo gosuniversiteta. E`konomika. - 2019, №45. - S. 6-18.
  4. Gancherenok, I. Globalizaciya 4.0. Otvet sistemy' obrazovaniya/I. Gancherenok, N. Gorbachev. - Mauritius: Palmarium Academic Publishing, 2019. - 112 c.
  5. Nayt Dj., Mannanov U.V., Baterfild F. O deyatel'nosti obrazovatel'noy seti EDNET v Central'noy Azii//Himiya i himicheskaya tehnologiya. -TashHTI. -2003. №2, S. 74-76.
  6. Oleynikova O.N. Sovmestny'e programmy' vy'sshego obrazovaniya kak faktor internacionalizacii i povy'sheniya e`ffektivnosti programm//Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta im. M.A. SHolohova. Pedagogika i psihologiya. 2014. № 2. S. 69-79.
  7. Belonovskaya I.D., Baranov V.V. Fraktal'ny'e modeli regional'ny'h universitetskih kompleksov//Vy'sshee obrazovanie v Rossii. - 2013. - S. 83-88.
  8. SHly'k V.A. On ostavil carapinu na poverhnosti vsego: k 80-letiyu Benua Mandel'brota//Izvestiya CHelyabinskogo nauchnogo centra. - 2005, vy'p. 3 (29). - 107-124.
  9. McMahon F. Joint and Double/Multiple Degrees in Ireland [Электронный ресурс]. – Rejim dostupa: http://ecahe.eu/assets/uploads/2015/01/Joint-and-Double-Multiple-Degrees-in-Ireland.pdf. – Data dostupa: 03.02. 2020.

10. Gory'lev A.I. Programmy' dvoyny'h diplomov kak sposob modernizacii rossiyskogo vy'sshego obrazovaniya//Vestnik TvGU. Seriya «pedagogika i psihologiya». - 2018, V.1. - S. 118-125.

11. Ul'yanova M.E. Razvitie programm dvoyny'h diplomov kak e`lement povy'sheniya konkurentosposobnosti rossiyskih vuzov v usloviyah globalizacii//Iniciativy' XXI veka. - 2010, № 4-5. - S. 77-79.

12. Nechetkaya logika [E`lektronny'y resurs]. - Rejim dostupa: http://www.netkom.by/docs/N31-Nechetkaya-logika.pdf. – Data dostupa: 03.02. 2020.

13. Joint programme terminology [E`lektronny'y resurs]. – Rejim dostupa: http://ecahe.eu/w/index.php/Joint_programme_terminology. – Data dostupa: 03.02. 2020.

14. Evraziyskaya e`konomicheskaya komissiya. Glossariy [E`lektronny'y resurs]. - Rejim dostupa: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/pages/glossary.aspx. – Data dostupa: 01.04.2020.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.