•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The results of the study of static characteristics, sensitivity and the degree of non-linearity of the static characteristic of high-current electromagnetic converters are determined, the dependence of the static characteristic on the absolute value of the magnetic field strength of the converted current is shown, the laws of the distribution of magnetic flux in parallel rods and the magnetic voltage between them along the length of the rods are determined, i.e. Mathematical models of modulation magnetic circuits are developed taking into account the distribution of their electrical and magnetic parameters

First Page

71

Last Page

78

References

1. Kazakov M.K. Using the current law in discrete form for measuring high direct currents // Electrical Technology. – 1997.- № 3. (Elsevier Science Ltd, Great Britain).

2. Zykin F.A., Kazakov M.K. Development of precision measuring transducers of high direct currents // Tez.nauch. -tehn. sem. «Problemy' e`nergetiki i puti ih resheniya». -Barselona(Ispaniya),1997.

3. Аrtenev B.G., Poverka I kalibirovka sretstv izmereniy/ Аrtenev B.G., Lukashev Y. E. - М.: Standartinform, 2006. – 406 s.

4. A.S. № 847464.Ustroystvo dlya preobrazovaniya postoyannogo tokav peremenniy/ Axrarov N.A., Safarov A.M.// Opubl., 15.07.81.Byulleten №26.

5. Patent RUz. №04217. Ustroystvo dlya preobrazovaniya toka/ Amirov S.F., Safarov A.M.,Turdibekov K.X.,Rustamov D.SH.,Xushbokov B.X.// Ofitsialnыy vestnik, 2010. - №8.

6. Atamalyan E.G. Pribori i metodi izmereniya elektricheskix velichin: Uchebnoe posobie. – Moskva: Drofa, 2005. – 415 s.

7. Amirov S.F., Ataullaev N.O., Rustamov D.SH. Staticheskie xarakteristiki magnitomodulyasionnix datchikov toka// Kimyoviy texnologiya. Nazorat va boshqaruv. – Tashkent, 2011 – № 5. – S. 36-41.

8. Safarov A.M., Rustamov D.SH. Analiz staticheskoy xarakteristiki elektromagnitnix preobrazovateley postoyannogo toka metodom parametricheskoy strukturnoy sxemi //Resursosberegayuщie texnologii na jeleznodorojnom transporte: Sb. nauch. trud. resp. nauchno-texnicheskoy konferensii s uchastiem zarubejnix uchenix. – Tashkent, 2007. – S. 40-42.

9. Demirchyan K.S., Neyman L.R., Korovkin N.V., CHechurin V.L. Teoreticheskie osnovы elektrotexniki: V 3-x t. Uchebnik dlya vuzov. Izd. 4-e – Sankt-Peterburg: Piter, 2006. – tom 1(464 s),tom 2(576 s),tom 3(384 s).

10. Nazarov F.D. Mnogofaznie elektromagnitnie preobrazovateli toka v napryajenie dlya sistem upravleniya ustroystvami elektrosnabjeniya: avtoref. diss. … k.t.n., Tashkent, TGTU, 2012. - 25 s.

11. Safarov A.M., Rustamov D.SH. K raschetu staticheskoy xarakteristiki elektromagnitnogo preobrazovatelya postoyannogo toka // Resursosberegayuщie texnologii na jeleznodorojnom transporte: Tez. dokl. Resp. nauchno–texnicheskoy konferensii s uchastiem zarubejnix uchenix. –Tashkent, 2010 – S. 149-151.

12. Rustamov D.SH. Induksionnie datchiki bolshix tokov dlya sistem upravleniya ustroystvami tyagovogo elektrsnabjeniya: dis. d.f. (PhD) – Tashkent, TashGTU, 2018. – 142 s.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.