•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The problem is formulated and conceptual approaches to improve the reliability of information based on the mechanisms of extraction and use of natural, structural, technological, semantic information redundancy of electronic documents are proposed.Methods and algorithms for improving the reliability of information based on the use of standard texts of the document, collections of terms, keywords, concepts, test set – standard, template, database (DB) and knowledge base (BR). The analysis of efficiency of algorithms of an assessment of relevance, errors of relevance of documents is carried out. A generalized algorithm for improving the reliability of information with mechanisms of search full search options, heuristic search with annealing, stochastic modeling based on the truncated Markov chain, as well as tools for adjusting the parameters. The technique of optimization of reliability of information is developed and the problem is solved taking into account weights of influences of each applied control rule. A scheme is proposed, the hardware of which is based on the use of traditional information technology, local area network and database, the capabilities of which are compared with the parameters of the developed algorithms for information processing.

First Page

57

Last Page

66

References

1. Keldysh N. V. Metodicheskie osnovy avtomatizirovannogo resheniya zadach vedomst¬vennogo elektronnogo dokumentooborota. // Nauchno-metod. sbornik № 56. / VA MO. - M., 2009. - S.110-117 Inv. № 58592.

2. Gudov, A. M. Ob odnoj modeli optimizacii dokumentopotokov, realizuemoj pri sozdanii sis¬temy elektronnogo dokumentooborota vychislitel'nye tekhnologii. - 2006. - T. GG. spec. vyp. - S. 53 - 65.

3. Bessonov, S. V. Optimizaciya elektronnogo dokumentooborota v korporativnyh sistemah: dis. kand. ekon. nauk. M., 2000 g.187 s.

4. ZHumanov I.I Konceptual'nye principy i metody kontrolya dostovernosti informacii v strukture paketov peredachi dannyh na osnove statisticheskoj izbytochnosti //«Ilmij tadқiқotlar ahborotnomasi» ilmij-nazarij, uslubij zhurnal. – Samarқand: SamDU, 2013. - №1 (77) – 39-49 b.

5. ZHumanov I.I., Karshiev H.B. Metody obespecheniya dostovernosti elektronnyh dokumentov na osnove strukturnoj izbytochnosti i leksikologicheskogo sinteza // «Nauka i mir», Mezhdunarodnyj nauchnyj zhurnal, Izd-vo «Nauchnoe obozrenie», Volgograd. – №3(55), Tom 1, 2018.– s. 49-51.

6. Norenkov I.P., Uvarov M.YU. Baza i generator obrazovatel'nyh resursov // Informacionnye tekhnologii, 2005, № 9, s. 60-65.

7. Gavrilova T. A., Horoshevskij V. F. Bazy znanij intellektual'nyh sistem. SPb: Piter, 2000. 384 s.

8. Lukashevich N. V. Tezaurusy v zadachah informacionnogo poiska. M.: Izd-vo Moskovskogo universiteta, 2011. 512 s.

9. ZHumanov I.I., Karshiev H.B. Expanding the possibilities of instruments to improve the information reliability of electronic documents of industrial management SYSTEMS // Tenth World Conference “Intelligent Systems for Industrial Automation”, WCIS-2018, 25-26 October 2018, Tashkent, Uzbekistan, ISBN: 933609-37-2-2018, , b-Quadrat Verlag-86916 Kaufering, –312-316 p.

10. ZHumanov I.I., Ahatov A.R. Ocenki dostovernosti peredachi izobrazhenij elementov teksta v telekommunikacionnyh setyah// NTZH «Himicheskaya tekhnologiya. Kontrol' i upravlenie» -TGTU, Tashkent, 2010 - № 2.- s. 23-30.

11. ZHumanov I.I., Ahatov A.R. Optimizaciya kontrolya peredachi i obrabotki informacii na baze tekhnologii parallel'nyh vychislenij SUDA// NTZH «Himicheskaya tekhnologiya. Kontrol' i upravlenie» - TGTU, Tashkent, 2009- № 5, s. 33-39.

12. ZHumanov I.I., Ahatov A.R. Algoritmy kontrolya dostovernosti izobrazhenij elementov teksta v strukture paketov peredachi dannyh// NTZH «Himicheskie tekhnologii. Kontrol' i upravlenie». - Tashkent, 2010. - № 3. - s.39-46.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS