•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The results of the study of the process of purification of hydrocarbons from mechanical impurities using hydrocyclone are presented. The distribution curves of the equivalent diameter of the "equilibrium" particles along the height of the conical part of the test sample of the hydrocyclone are constructed (D = 0.4 m, HK = 0.65 m). The analysis of the obtained data showed the possibility of centrifugal purification of hydrocarbon raw materials from particles with a size of 0.024 to 0.2 mm, depending on the physical properties of the phases to be separated. The distribution pattern of the equivalent diameter of the particles of HF = a (RC) can be used as a recommendation for the selection of the formulas of the conical part of hydrocyclones.

First Page

20

Last Page

24

References

1. Ismailov O.YU. Ustanovka dlya izucheniya obrazovaniya otlojeniy na vnutrenney poverhnosti trub teploobmenny'h apparatov // Uzbekskiy himicheskiy jurnal. - Tashkent . -2016. - № 6. - S. 49-55.

2. Ismailov O.YU., Rahmonov T.Z. Izuchenie usloviya obrazovaniya otlojeniy v trubah teploobmenny'h apparatah // Nauchno-tehnicheskiy jurnal: Himicheskaya promy'shlennost'. - Sankt-Peterburg, 2017. - № 2 - S. 74-78.

3. Hudayberdiev A.A., Artikov A.A., Salomov H.T. Raspredelenie nagara v predvaritel'ny'h distillyatorah ND-1250 // Jurnal: Maslo-jirovaya promy'shlennost'. - M.: Legkaya i pisch'evaya promy'shlennost', 1983. - № 11. - S. 11-13.

4. Pavlov K.F., Romankov P.G., Noskov A.A. Primery' i zadachi po kursu processov i apparatov himicheskoy tehnologii. Uchebnoe posobie dlya vuzov / Pod red. P.G. Romankova. - 10-e izd., pererab. i dop.- L.: Himiya, 1987. - 576 s. - S. 96-97, 529.

5. Ismailov O.YU., Hudoyberdiev A.A., Hurmamatov A.M. Issledovanie zavisimosti koe`fficienta teploperedachi ot tolsch'iny' nakipi i rejima dvijeniya nagrevaemoy neftegazokondensatnoy smesi v gorizontal'noy trube // Nauchno-tehnicheskiy jurnal: Neftepererabotka i neftehimiya. - M., 2017. - № 2. - S. 42-45.

6. kasatkin A.G. Osnovny'e processy' i apparaty' himicheskoy tehnologii: Uchebnik dlya vuzov. - 8-e izd., pererab. - M.: Himiya, 1971. - 784 s. - S. 99-104, 223-224, 237-238.

7. Skoblo A.I., Molokanov YU.K., Vladimirov A.I. i dr. Processy' i apparaty' neftegazopererabotki i neftehimii: Uchebnik dlya vuzov. 3-e izd., pererab. i dop. - M.: Nedra, 2000. - 677 s. - S.397-402, 415-420.

8. Ponikarov I.I., Perely'gin O.A., Doronin V.N., Gaynullin M.G. Mashiny' i apparaty' himicheskih prozvodstv: Uchebnik dlya vuzov. - M.: Mashinostroenie, 1989. - 368 s. - S. 222-225.

9. Hudayberdiev A.A. Sovershenstvovanie processa predvaritel'noy distillyacii miscelly' rastitel'nogo masla. - Diss… kand. tehn. nauk. - Tashkent: TashPI, 1988. - 197 s. - S. 134-142.

10. A.s. SU 673316. Gidrociklon dlya klassifikacii produktov izmel'cheniya / Grinman I.G., Denisov V.H. - Opubl. 15.07.1979. Byul. № 26.

11. A.s. SU 1357082 A1. Gidrociklon /SCH'erbakov E`.L., Bry'zgalov V.N. - Opubl. 07.12.1987. Byul. № 45.

12. A.s. SU 1567282 A1. Gidrociklon /Jityanny'y V.YU., Naydenko V.V., Petrov V.V., Le'mushkin S.YU. - Opubl. 30.05.1990. Byul. № 20.

13. Ahmetov S.A. Tehnologiya glubokoy pererabotki nefti i gaza. Uchebnoe posobie dlya vuzov / S.A. Ahmetov. - SPb.: Nedra, 2013. - 544 s. - S. 88.

14. Glagoleva O.F., Kapustin V.M., Gyul'misaryan T.G. i dr. Tehnologiya pererabotki nefti. V 2-h chastyah. CHast' pervaya. Pervichnaya pererabotka nefti / Pod red. O.F. Glagolevoy i V.M. Kapustina. - M.: Himiya, KolosS, 2006. - 400 s. - S. 191-192.

15. Hurmamatov A.M. Rezul'taty' granulometricheskogo analiza chastic mehanicheskih primesey uglevodorodnogo sy'r'ya // Uzbekskiy himicheskiy jurnal: - Tashkent, 2015. - № 1. - S. 44-48.

16. Hurmamatov A.M. Vy'sokoe`ffektivny'y gidrociklon dlya ochistki uglevodorodnogo sy'r'ya ot melkodispersny'h chastic // Uzbekskiy jurnal nefti i gaza: - Tashkent, 2017. - № 4. - S. 48-50.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.