•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

In order to optimize the synthesis of thermoplastic copolymers for shoe sole materials, a mathematical model of the process involving acrylic and vinyl monomers has been developed. The kinetic parameters of copolymerization at the optimum content of initial monomers and the thermal processing regime are investigated. The regressive equations of the synthesis process, which takes place in the heterogeneous phase with incoming factors and outgoing copolymerization parameters, are calculated. The comparative parameters of optimization of the synthesis process, as well as the molecular characteristics and structure of copolymers with the optimal composition, are estimated mathematically by the data obtained.

First Page

49

Last Page

55

References

1. Bere'zkin A.V. Matematicheskoe modelirovanie kinetiki neravnovesnoy geterofaznoy sistemy' - TvGU, Tver': 2001. - 120 s. 2. Papulov YU.G., Nikiforov V.A. Modelirovanie mejfaznoy polimerizacii // Izvestiya vuzov. Himiya i himicheskaya tehnologiya. - 2000. - t. 43, vy'p. 5. - S. 65-68. 3. Balashova O.A., Berezkin A.V., Halatur P.G., Hohlov A.R. Modelirovanie molekulyarnogo uznavaniya sopolimerov regulyarny'mi poverhnostyami // Sb. statey. Struktura i dinamika molekulyarny'h sistem: Vy'p. XIII, CH. I. - Ufa: IFMK UNC RAN, 2006. - C. 64-68. 4. Bere'zkin A.V., Balashova O.A., Dolgova T.N., Halatur P.G., Hohlov A.R. Komp'yuterny'y sintez sopolimerov, raspoznayusch'ih regulyarny'e poverhnosti // Sb. statey. Struktura i dinamika molekulyarny'h sistem: Vy'p. XIII, CH. I. - Ufa: IFMK UNC RAN, 2006. - C. 102-107. Artikov A. Komp'yuterny'e metody' analiza i sinteza himiko-tehnologicheskih sistem; Uchebnik dlya magistrantov tehnologicheskih special'nostey / Ministerstvo vy'sshego i srednego special'nogo obrazovaniya Respubliki Uzbekistan. - Tashkent, «VORIS-NASHRIYOT», 2012. - 160 s.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS