•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

In article are considered a status of layers for the systems "solid body-solid body" in case of liquefaction in the liquid environment when superimposing a gas flow and also critical speeds of a three-phase fluidized layer. The experimental data on the speed of the beginning of pseudo-liquefaction of Reps and ablation of Reab of bodies of irregular shape are generalized in the form of criteria formulas. Results on critical speeds slightly differ from the received estimated formulas. The received formulas describe boundaries of transition of statuses of a layer in a broad range of change of the equivalent diameter of particles of irregular shape. Advantages of three-phase pseudo-liquefaction to the above-named bodies of irregular shape are also given.

First Page

18

Last Page

23

References

1. Skoblo A.I., Molokanov YU.K., Vladimirov A.I., SCH'elkunov V.A. Processy' i apparaty' neftegazopererabotki i neftehimii. - M.: Nedra, 2000. - 677 s.

2. Leva M. Fluidization.- New York, 1959.-573 p.

3. Abdullaev A.SH., Nurmuhamedov H.S., Abdurahimova A.U., Abdullaeva S.SH. E`ffektivnaya tehnologiya polucheniya pisch'evy'h poroshkov iz korne- i klubneplodov // Hranenie i pererabotka sel'hozsy'r'ya, 2016.- №10. Rossiya, Moskva.- s.21-25.

4. Abdullaev A.SH., Abdullaeva S.SH., Nigmadjanov S.K. Ob odnoy osobennosti ochistki korneplodov pri ih ochistke metodom mgnovennogo sbrosa davleniya // Pisch'evaya tehnologiya i servis, 2010. Kazahstan, - №6.- s.50-52.

5. Abdullaeva S.SH., Bekbaeva A.U., Abdullaev A.SH. K voprosu polnoy ochistki topinambura // Hranenie i pererabotka sel'hozsy'r'ya, 2012.- №3. Rossiya, Moskva.- s.11-12.

6. Abdullaev A.SH., Abdurahimova A.U., Glushenkova A.I., Nurmuhamedov H.S. i dr. Tehnologiya polucheniya pisch'evy'h poroshkov iz korne- i klubneplodov. - Tashkent, THTI, 2017. - 194 s.

7. Berd R. YAvlenie perenosa / Per. s angl. N.M.Javoronkova . - M.: Himiya, 1975. - 687 s.

8. Aynshteyn V.G. Skorosti nachala psevdooojijeniya i vitaniya sfericheskih chastic // Himiya, i himicheskaya tehnologiya, 1994. - t.39.- vy'p.6. - s.96-99.

9. SHerstobitov V.V., Mihaylenko G.G., Vinarov A.YU. Gidravlicheskie harakteristiki lopastnoy plavayusch'ey nasadki // Himicheskaya promy'shlennost', 1980. - №7. - s.433-435.

10. Obsch'iy kurs processov i apparatov himicheskoy tehnologii. Pod redakciey Aynshteyna A.G. - M.: Logos, 2000.-t.1-2.- 1784 s.

11. Gel'perin N.I. Struktura potokov i e`ffektivnost' kolonny'h apparatov himicheskoy promy'shlennosti. - M.: Himiya, 1977. - 261 s.

12. Zabrodskiy S.S. Gidrodinamika i teploobmen v psevdoojijennom sloe. - M.-L.:Gose`nergoizdat, 1963. - 488 s.

13. Yusupbekov N.R., Nurmuhamedov H.S., Zokirov S.G. Kimyoviy texnologiya asosiy jarayon va qurilmalari. - Toshkent, Fan va texnologiyalar, 2015. - 848 b.

14. Nigmadjanov S.K., Mannanov U.V., Nurmuhamedov H.S. i dr. Skorost' unosa neizmel'chennoy sheluhi hlopkovy'h semyan // Himiya i himicheskaya tehnologiya, 2011. -№2.- s.60-62.

15. Bekbaeva A.U., Nigmadjanov S., Nurmuhamedov H.S., Temirov O.SH., Karabaev A.S. Gidrodinamika trehfaznogo psevdoojijennogo sloya pri ojijenii tel nepravil'noy formy' // Himicheskaya promy'shlennost', 2016, №3, s.126-130.

16. Abdurahimova A.U., Nurmuhamedov H.S., Kudiyarova K.K., Asadova R.D., Rahimov G.B. Vliyanie formy' tverdy'h tel na skorost' unosa iz trehfaznogo psevdoojijennogo sloya / Resp. nauch.-tehn.konf.“Aktual'ny'e problemy' innov. tehnologiy him. i neftegaz. prom.”, Tashkent, THTI, 2015, 18-20 noyabrya, s.90-91.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.