•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The rheological properties of ammoniated mother liquors have been studied and the technology of processing low-grade phosphorites of the Central Kyzylkum with salt and nitrogen-sulfuric acid methods has been developed and it has been shown that the suspensions formed are processability for obtaining complex phosphorus fertilizers and purified precipitate.

First Page

65

Last Page

70

References

1. A.U. E`rkaev, A.M. Iskenderov, T.I.Nurmurodov, SH.U.Barotova, D.A. Tursunova. Foskoncentrat na osnove ky'zy'lkumskih fosforitov // Materialy' respublikanskoy nauchno-tehnicheskoy konferencii «Sovremenny'e tehnologii i innovacii gorno-metallurgicheskoy otrasli» / Navoi 2012 g.14-15 iyunya. -S. -89. 2. Norkulova Z.M., Nurmurodov T.I., Umirova F.E`., Turaev M.P. / Udobreniya na osnove solyanokislotnoy pererabotki fosfatnogo sy'r'ya // Materialy' respublikanskoy nauchno-tehnicheskoy konferencii «Aktual'ny'e problemy' himicheskoy tehnologii» / Buhara 2014 g. 8-9 aprelya. -S.- 42. 3. Kurbanova A.M., Reymov A.M., Nurmurodov T.I., Ayy'mbetov M.J., Turaev M.P. / Fosfokoncentrat na osnove kislotnogo obogasch'eniya bedny'h fosforitov // Materialy' respublikanskoy nauchno-tehnicheskoy konferencii «Aktual'ny'e problemy' himicheskoy tehnologii» / Buhara 2014 g. 8-9 aprelya. -S.- 44. 4. Abdurahmonov E`., Nurmurodov T.I., Hasanova YU.SH., YUsupova F.U., Turaev M.P. Izuchenie processa obesftorirovaniya iz azotnokislotny'h pul'p fosforitov // Materialy' respublikanskoy nauchno-tehnicheskoy konferencii «Perspektivy' nauki i proizvodstva himicheskoy tehnologii v Uzbekistane». / Navoi 2014 g 23-24 maya. -S.- 47. 5. Praktikum po fizicheskoy himii / Vorob'ev N.K., Gol'shmidt V.A., Karapet'yanc M.H., Kiseleva V.A., Himiya. -1964. -s. 384. 6. Praktikum po fizicheskoy himii / Burmistrova O.A., Karapet'yanc M.H., Karetnikov G.S. i dr. Pod red. Gorbacheva S.V. -M : Vy'sshaya shkola. -1974.- s. 496. 7. Kivilis S.S. Tehnika izmereniya plotnosti jidkostey i tverdy'h tel.- M. Standart . -1969. -s. 70.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS