•  
  •  
 

Chemical Technology, Control and Management

Abstract

The possibilities of using starch and its derivatives as a thickener for printing with various dyes, establishing the printing-technical properties of starch with GAE and PAA for packing cotton fabrics have been studied. The properties of the printed fabric of the effect of the composition on the strength of the color on various physicochemical effects, as well as the smoothness and brightness of the color, were studied.

First Page

61

Last Page

64

References

1. Amonov M.R., SHaripov M.S., Nie'zov E`.D. , Abdieva F.I. Novy'y zagustitel' na osnove karboksimetil krahmala i vodorastvorimy'h polimerov dlya nabivki hlopchatobumajny'h tkaney // Plasticheskie massy'. - Moskva, 2010. -№ 11. - C. 48- 50. 2. Nazarov S.I., yariev o.m., nazarov N.i. Poluchenie zagustok na osnove modificirovannogo krahmala//«Teoreticheskie znaniya v prakticheskie dela» Sb. mat. mejd. nauch.-prakt. konf. 15 marta 2008.- Omsk.- S. 248-250. 3. M.Z.Abdukarimova. Bu'e'vchi moddalar kime'sidan amaliy mashғulotlar//. Toshkent, 2000, 123 bet. 4. Rihter M. i dr. Izbranny'e metody' issledovaniya krahmala. 2-e izd per s ang. Moskva, 1962 g, s 340. 5. Razzakov H.K., SHaripov M.S., Muzaffarov D.CH., O.U.Nurova. Razrabotka novoy tehnologii polucheniya krahmala iz othodov pervichnoy obrabotki risa// Tezisy' ustny'h i stendovy'h dokladov Tret'ey Vserossiyskoy Karginskoy konferencii "Polimery'-2004". -Moskva, 2004. Tom 2, -S. 138. 6. P. Murphy. Starch in Handbook of Hydrocolloids. CRC Press, 2000, pp.41-65.

Included in

Engineering Commons

Share

COinS