•  
  •  
 

The Light of Islam

Abstract

The article examines the state of the waqf lands in the Turkestan general-governorate, created during the colonization of the Russian Empire, using the example of the Syrdarya region. The study mainly used primary archival sources, materials from the office of the Governor-General of the region, and scientific works on this topic. We analyzed the reasons for the establishment of the waqf lands in the area and their significance, as well as the fact that these lands became abandoned as a result of the colonial policy of the tsarist authorities. The General government in Turkestan was created in 1867 based on the Syrdarya and Semirechensk regions. The Syrdarya region included such ancient cities as Tashkent, Turkestan, and Shymkent. Waqf lands have existed in these parts since time immemorial. After the Russian invasion, these cities became the first objects of political experiments of the tsarist administration. In the early stages of local self-government, the Russian government generally adhered to a policy of non-interference concerning waqfs and the Islamic religion in the region. But with the arrival of the first governor-general von Kaufmann in Turkestan, a colonial policy concerning the lands began. Some of the land owned by the waqfs was transferred to the state account, while others were left unattended. With the cessation of income from waqf lands, mosques, madrassas, and other sacred places Muslims were deprived of their financial resources. This situation harmed the socio-economic life of the peasants who worked on these waqf lands. We investigated this issue based on the principle of historicism. In the study, we used quantitative, systematic, content analysis, and problem-chronological methods of microhistory

First Page

17

Last Page

26

References

1. Abashin, S. N. (2003). Islam v byurokraticheskoy praktike sarskoy administratsii Turkestana (Vakufnoye delo daxbitskogo medrese. 1892-1900). Sbornik Russkogo istoricheskogo obshestva. T. 7. Rossiya i musulmanskiy mir, 163. 2. Beysembiyev, T. K. (1987). “Ta’rix-i Shaxruxi” kak istoricheskiy istochnik. Alma-Ata: “Nauka” Kazaxskoy SSR. 3. Blagoveshenskiy, V. I. (1891.). K voprosu o vakufax v Sir-Dar’inskoy oblasti. Sbornik materialov dlya statistiki Sir-Dar’inskoy oblasti izdaniye Sir-Dar’inskogo Statisticheskogo Komiteta. (21-29). Tashkent: Tipolitografiya I.S.Laxtina. 4. Vakufi v Tashkente. (1884). Turkestanskiye vedomosti., № 32, 5-9. 5. Vakf. Iz knigi Gidaya. (1887). Turkestanskiye vedomosti, № 38, 170-181. 6. Galuzo, P. G. (1929). Turkestan – koloniya (ocherk istorii Turkestana ot zavoyevaniya russkimi do revolyutsii 1917 goda). Moskva: KUTV. 7. Zagidullin, I. K. (2006). Islam i blagotvoritel’nost’. Materiali vserossiyskogo seminara «Islam i blagotvoritel’nost’». Vakufi v imperskom pravovom prostranstve, (44-103). Kazan. 8. Kaufman, K. P. (1885). Proyekt Vsepoddanneyshego otcheta Gen. – Ad’yutanta K.P. fon Kaufmana 1 po grajdanskomu upravleniyu i ustroystvu v oblastyax Turkestanskogo general-gubernatorstva. 7 noyabrya 1867-25 marta 1881. Sankt-Peterburg: Voyennaya tipografiya. 9. Litvinov, P. P. (1998). Gosudarstvo i islam v Russkom Turkestane (1865–1917) (po arxivnim materialam). Yeles: YEGPI. 10. Marg‘iloniy, M. (1999). Tarixi Aziziy (Farg‘ona chor mustamlakasi davrida). Toshkent: Ma’naviyat. 11. Morrison, A. (2015). “Mi ne anglichane...” K voprosu ob isklyuchitel’nosti rossiyskogo imperializma. Vostok svishe, № 3., 69-78. 12. Nematullo Mukhamedov, Lazizakhon Alidjanova (2020). Personality of Khoja Akhror and his factor in the social-spiritual Life // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal_ https://
www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&vo lume=10&issue=10&article=192. Pages: 1242-1246. DOI: 10.5958/2249-7137.2020. 01263.X 13. Muxamedov, Sh. B. (2013). Istoriko-istochnikovedicheskiĭ analiz gosudarstvennogo regulirovaniya islama Rossiĭskoĭ imperiyeĭ v Turkestane (1864-1917). Tashkent: Baqtria press. 14. Muxamedov, Sh. B. (2019). Osobennosti zemlevladeniya i vodopolzovaniya v Sredney Azii i Aljire v XIX v. Metamarfozi Istorii, № 13, 107-124. 15. Muhammadaminov, S. (2020). Buxoro amirligi davrida yaratilgan ayrim fatvo to‘plamlari va ularning tarixiy ahamiyati. Imom Buxoriy saboqlari, № 3. 16. Ostroumov, N. P. (1909). Musulmanskoye zakonovedeniye. Turkestanskiye vedomosti, № 29., 61- 70. 17. Palen, K. K. (1910). Krayevoye upravleniye. Otchet po revizii Turkestanskogo kraya, proizvedennoĭ po visochaĭshemu poveleniyu Senatorom Gofmeĭsterom grafom K.K.Palenom. Sankt - Peterburg: Senatskaya tipografiya. 18. Romanovskiy, D. I. (1868). Zametki po Sredne-aziatskomu voprosu. (S prilojeniyami i kartoyu Turkestanskogo general-gubernatorstva). Sankt-Peterburg. 19. Rostislavov, M. N. (1879). Ocherk vidov zemel’noy sobstvennosti i pozemel’niy vopros v Turkestanskom kraye. Sankt-Peterburg: Tip. bratev Panteleyevix. 20. Savitskiy, A. P. (1963). Pozemel’niĭ vopros v Turkestane. Tashkent: SamGU. 21. Sultonov, O’. A. (2007). Toshkent Qo’qon xonligi tarkibida (“Tarixi jadidayi Toshkand” va “Xulosat ulahvol” asarlaridagi ma’lumotlar tahlili). O’zbekiston tarixi, № 2, 57-67. 22. Sultonov, O’. A. (2016). Toshkent vaqf xo’jaligida an’analar, islohotlar va muammolar (XVI–XX asr boshlariga oid tarixiy hujjatlar asosida). Doktorlik dissertasiyasi avtoreferati. Toshkent. 23. Troitskaya, A. L. (1968). Katalog arxiva kokandskix xanov XIX veka. Moskva: Nauka. 24. Gafurova, I. (2020). Role of waqf properties in the history of Turkestan. The Light of Islam, 2020(3), 66-74. 25. Islom Ensiklopediyasi. (2004). Toshkent: «O’zbekiston milliy ensiklopediyasi» Davlat ilmiy nashriyoti. 26. O’zR MDA, I.1- fond, 14- ro’yxat, 21, 9, 9a, 359- ishlar. 27. O’zR MDA, I.1- fond, 22- ro’yxat, 3- ish. 28. O’zR MDA, I.1- fond, 25- ro’yxat, 21, 25- ishlar. 29. O’zR MDA, I.1008- fond, 1- ro’yxat, 37, 84- ishlar. 30. O’zR MDA, I.36- fond, 1- ro’yxat, 170, 2366- ishlar. 31. O’zR MDA, I.715- fond, 1- ro’yxat, 19, 23- ishlar.

Share

COinS