•  
  •  
 

The Light of Islam

Abstract

The article analyzes the historical origin and relevance of the subject of pedagogical mastery for today, the views of Eastern thinkers on the pedagogical mastery of teachers, and also examines the genesis of the humanistic tradition in pedagogy, which goes back to ancient times. This problem was traced back by scientists from Central Asia such as Ibn Sinа (Avicenna), Abu Nasr al-Farabi, Ahmad al-Farghani, Elbek, Avloni.

Studying and understanding the historical development of the cultural and pedagogical tradition helps to understand the problems of modernity more deeply. The understanding of the unifying essence of culture in pedagogical activity was greatly helped by familiarity with historical and cultural traditions that consider the human personality as the highest value, the development of such a person as a goal, and democratic pedagogical culture as a means of the real existence of the individual.

Having studied the way of the humanistic approach to teaching and upbringing at various stages of the development of pedagogical thought in Central Asia, it can be noted that in the conditions of transition to a post-industrial society, the tasks of individual development of each student are naturally and inevitably put to the fore.

First Page

138

Last Page

144

References

1. Alekseeev B.M. Nauka o Vostoke.- M.: Nauka, 1992.

2. Azizxodjaeva N. N. Pedagogicheskie texnologii i pedagogicheskoe masterstvo. T.: Izdatel’skopoligraficheskiy tvorcheskiy dom imeni Chulpana, 2005.

3. Avloni A. Turkiy guliston yexud axlok. – Toshkent: Ukituvchi, 1992.

4. Al’ Farabi Abu Nasr. Traktat o razume/ Inv.No2385/ XVlll.Ll.

5. Raximov. S.R. Pedagogicheskie idei bu Ali ibn Sina. – Tashkent: Fan,1979.

6. Ibn Sina va tadbiri manzel. –Tegeran. 1939 (perev., s arabskogo na persid. yaz. i kommentarii. Muxxameda Najmi Zanvani).

7. Vasil’ev, L.S. Istoriya Vostoka: uchebnoe posobie / L.S. Vasil’ev. - SPb: Nauka, 2007.

8. Moiseeva M.V. Netradisionnie metodi obucheniya // Vestnik visshey shkoli. – 2000. No3.

9. Dubravina I.V. Psixologo-pedagogicheskaya korreksiya. – M.: “Akademiya”, 2008.

10. Uzakov X. Poet poyushiy marsh pobedi.// Zvezda Vostoka. – 1978 g. No 3.

11. Voinova M. G., Axrarova G. P. Pedagogika (uchebnoe posobie) T.: Tashkentskiy gosudarstvenniy yuridicheskiy institut, 2006.

12. Klimenko I. V. Pedagogicheskoe masterstvo (uchebnoe posobie). T.: Tashkentskiy institut tekstil’noy i lyogkoy promishlennosti, 2011.

13. Bal’sevich, V.K. Ocherki istorii shkoli i pedagogicheskoy misli Drevnego i Srednego Vostoka: uchebnik / V.K. Bal’sevich. - M.: Eksmo, 2001

14. Barabanov, A.G. Obshepedagogicheskie idei uchyonixensiklopedistov Blijnego i Srednego Vostoka: uchebnoe posobie / A.G. Barabanov. - M.: Eksmo, 2004.

15. Gorinevskiy, V.V. Istoriya Vostoka: uchebnik / V. V. Gorinevskiy. - M.: Beliy grif, 2010.

16. Islomov, Zohidjon (2019) “The role of the International islamic academy of Uzbekistan in the development of islamic studies,” The Light of Islam: Vol. 2019 : Iss. 1 , Articleт. Available at: https://uzjournals.edu.uz/iiau/ vol2019/iss1/1

17. Islomov, Z. (2018). International Islamic Academy of Uzbekistan–a result of the reforms

18. Ismailova, Y. A. (2019). The use of interactive methods in teaching students professional-oriented reading. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (78), 209-213.

19. Matibaeva R. Povishenie trebovaniya k pedagogu - odna iz zadach reformirovaniya i innovasiy v sisteme obrazovaniya Respubliki Uzbekistan / PROCEEDINGS International scientific-practical conference «II Yunusov Readings: Modernization of the Great Steppe values as a key factor in the development of science and education». – Shimkent, 2019/3/19.

20. Vospitanie i obuchenie s tochki zreniya musul’manskix misliteley / koll. avtorov; per. s pers. Dj. Mirzoeva; nauchn. red. N. Nurulla-Xodjaevoy. – T. II. – M.: OOO «Sadra», 2018.

21. Izmaylov A. 3. .Mashkevich A. A.Pedagogicheskie idei rannego sredneve-kovya v Sredney Azii/Sovetskaya pedagogika,1984.-№12.

22. Tllashev X.X.Obshеpedagogicheskie i didakticheskie idei uchennix-en-siklopedistov Blijnego i Srednevekovogo-Vostoka epoxi sredneve-kovya. Tashkent: Fan,1989.

Share

COinS