•  
  •  
 

The Light of Islam

Abstract

The purpose of the article is to clarify the nature, meaning and significance of the resolution "Enlightenment and religious tolerance." The following methods were used to write the article: comparative analysis, synthesis, induction and deduction.

The article analyzes the nature, levels and types of tolerance. In particular, the definition of tolerance is mentioned based on the “Declaration of the principles of tolerance”. All levels and types of tolerance are described in detail. The author comments on gender, racial, ethnic, linguistic, economic, social and religious types of tolerance.

The essence of the introduction, paragraphs and all articles of the resolution "Enlightenment and religious tolerance" is explained. The author provides information on the legal basis of the resolution: declarations and resolutions and other UN documents. It is explained that the initiative to adopt a resolution belongs toUzbekistan.

The author’s goal is to clarify the role of the «Enlightenment and religious tolerance resolution» in ensuring peace, stability and harmony throughout the world.

First Page

26

Last Page

34

References

1. BMTning “Ma’rifat va diniy “bag‘rikenglik” rezolyutsiyasi. https://undocs.org/ru/%20A/ RES/73/128

2. BMTning “O‘rta Osiyo mintaqasida tinchlik, barqarorlik va muntazam rivojlanishni ta’minlash uchun mintaqaviy va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish” rezolyutsiyasi. https://undocs.org/ru/A/72/L.61

3. BMTda Orol dengizi aholisiga yordam jamg‘armasi taqdimoti bo‘lib o‘tdi https://news.un.org/ru story/2018/11/1343611

4. BMTning “Bag‘rikenglik tamoyillari” deklaratsiyasi https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ declarations/toleranc.shtml

5. BMTning “Inson huquqlari Umumjahon deklaratsiyasi ”https://undocs.org/ru/A/RES/217%28III%29

6. BMTning “Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huqular bo‘yicha xalqaro Pakti”https://undocs.org/A/RES/2200 (XXI)

7. BMTning “Din va e’tiqod borasidagi toqatsizlik va diskriminatsiyaning har qanday shakllarini bartaraf qilish bo‘yicha Deklaratsiya”si. https://undocs.org/ ru/A/RES/36/55

8. BMTning Dinlararo va madaniyatlararo muloqotni, tinchlik yo‘lida o‘zaro anglashuv va o‘zaro hamkorlikni rag‘batlantirish” haqidagi rezolyutsiyasi https://undocs. org/A/RES/67/104

9. BMTning “Bizning dunyomizni o‘zgartirish: Kun tartibida 2030 yilgacha barqaror rivojlanish” haqidagi rezolyutsiyasi https://undocs.org/A/70/L.1

10. BMTning “Dinlararo va madaniyatlararo muloqotni, tinchlik yo‘lida o‘zaro anglashuv va o‘zaro hamkorlikni rag‘batlantirish” rezolyutsiyasi https://undocs.org/A/ RES/70/19

11. BMTning “Tinchlik madaniyati yo‘lidagi deklaratsiyalar va harakatlar dasturlarini amalga oshirish choratadbirlari” rezolyutsiyasi https://undocs.org/ru/A/ RES/70/20

12. BMTning “Dinlararo va madaniyatlararo muloqotni, tinchlik yo‘lida o‘zaro anglashuv va o‘zaro hamkorlikni rag‘batlantirish” rezolyutsiyasi https://undocs.org/A/ RES/72/136

13. BMTning “Toqatsizlikka, salbiy stereotiplarni yuzaga keltirishga, stigmatizatsiya (laqab qo‘yish orqali ijtimoiy kamsitish) va diskriminatsiyaga, dini va e’tiqodi sababli kishilarga zo‘ravonlik qilishga yoki zo‘ravonlik qilishga chaqirishga qarshi kurash” rezolyutsiyasi https://undocs.org/A/RES/72/176

14. “Dinlararo va madaniyatlararo muloqotni, tinchlik yo‘lida o‘zaro anglashuv va o‘zaro hamkorlikni rag‘batlantirish” mavzusidagi BMT Bosh kotibi hisobot ma’ruzasi https://undocs.org/A/73/391

15. O‘zbekistonda millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglikni ta’minlash borasida rahbar kadrlar oldida turgan vazifalar: mavjud holat, muammolar va yechimlar: Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari //O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi. Toshkent, 2019.

16. Alimova, Mahfuza and Nigmatullayev, Ibrohim (2019) “CLARIFICATION OF TOLERANCE IN ISLAMIC SOURCES,” The Light of Islam: Vol. 2019.: Iss. 1 , Article 13.Available at:https://uzjournals.edu.uz/iiau/ vol2019/iss1/13

17. Н. А. Мухаммедов, ИДЕИ ТОЛЕРАНТНОСТИ И ГУМАНИЗМА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЁНЫХ СУ- ФИЕВ ОАЗИСА ТАШКЕНТ. http://sociosphera.com/ files/conference/2014/k-05_13_14.pdf#page=54-57

18. Alidjanova, L. A. (2019). The value of the scientific approach in the study of religions and science. ISJ Theoretical & Applied Science, 12 (80), 508-512. Soi: http://s-o-i.org/1.1/TAS-12-80-96 Doi:https://dx.doi. org/10.15863/TAS.2019.12.80.96

19. Усманджанова К.Д. (2019). Теоретические подхо- ды к изучению виртуализации общества. History Research Journal, 5 (4), 93-99. https://journals. eduindex.org/index.php/hrj/article/view/7132

20. Abdullayeva, Moxira (2018) “APPROACHES FOR STUDYING RELIGIOUS PROCESS IN CYBERSPACE,” The Light of Islam: Vol. 2018 : Iss. 1 , Article 13. Available at: https://uzjournals.edu.uz/iiau/ vol2018/iss1/13

21. Rahimjonov, Durbek (2019) “The importance of social rehabilitation of people who have fallen under the influence of extremist ideas in the process of globalization,” The Light of Islam: Vol. 2019.: Iss. 1 , Article 12. Available at: https://uzjournals.edu.uz/iiau/ vol2019/iss1/12

Share

COinS