•  
  •  
 

The Light of Islam

Abstract

Considerable attention is paid to the role of tourism in the structure of the modern economy, in creating new jobs and developing small businesses.The analysis of current trends in the development of tourism in the world economy and certain regions, developed and developing countries. Special attention is paid to priority areas of tourism development in Uzbekistan, measures to stimulate its development, including measures to improve transport logistics, infrastructure, develop a network of hotels, and simplify the procedure for issuing tourist visas. The article reviews global, regional and national tourism development in some countries. The trends and prospects for the development of modern tourism markets including urban travel, halal tourism and other tourism destinations are covered. Opportunities and perspectives of tourism development in Uzbekistan were also studied based on the experience of foreign countries.

First Page

192

Last Page

202

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi farmoni. –T:.2.12.2016y.

2. 2017 — 2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. http://lex.uz/docs/-3107036

3. “O‘zbekiston Respublikasini turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF-5611, 05.01.2019y.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi, 22.12.2017y. Хаlq so‘zi // 2017 yil.

5. Ruziyev Sh.R. O‘zbekistonda tarixiy-madaniy turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini indikativ boshqarish metodikasi// Iqtisod va moliya ilmiy-amaliy jurnal. T.:2018 yil. №11(119). 30-bet.v

6. Safarov B. Turistik xizmatlar bozori istiqbolini aniqlashning innovatsion usullari// Iqtisodiyot va ta’lim jurnali. Toshkent sh., 2017 yil. №4. 47-bet.

7. Tuxliev I.S., Qudratov G‘.H., Pardaev M.K. Turizmni rejalashtirish.T.: ― IQTISOD-MOLIYA 2010 y.

8. Xudoyorov A.A. O‘zbekistonda xalqaro turizmni rivojlantirishning o‘ziga xos tashkiliy iqtisodiy jihatlari// Iqtisod va moliya ilmiy-amaliy jurnal. T.: 2019 yil. №8(128). 9-bet.

9. European Tourism in 2018: Trends & Prospects (Q4/2018).

10. Global Muslim Travel Index 2018. Mastercard- Crescentrating 2018.

11. Travel & Tourism Economic Impact 2019.

12. Travel & Tourism Economic Impact 2018 Uzbekistan// World Travel & Tourism Council 2018 march.

13. Tourism in Uzbekistan-2018.

14. UNWTO barometer 2018 – World Tourism Organization (UNWTO), april 2018.https://www.moodiedavittreport. com/wp-content/uploads/2018/04/wto-1.png

15. World Travel Trends 2018/2019.

16. O‘zbekistonda 2020 yilga qadar yana 100 ta mehmonxona quriladi http://www.xs.uz/uz/post/ozbekistonda-2020- jilga-qadar-yana-100-ta-mehmonkhona-quriladi

17. O‘zbekistonda turizm sohasida amalga oshirilgan ishlar sarhisobi va yaqin kelajak uchun prognozlar. https://kun.uz/news/2019/01/30/ozbekistonda-turizmsohasida- amalga-oshirilgan-ishlar-sarhisobi-va-yaqinkelajak- uchun-prognozlar

18. Vitse-premer Uzbekistana rasskazal o problemax v turizme i sposobax ix resheniya. https://news.mail.ru/ politics/35274835/?frommail=1https://news. mail.ru/ politics/35274835/?frommail=1

Share

COinS