•  
  •  
 

The Light of Islam

Abstract

This article discusses the relevance of reforming the system of education as an important precondition and reliable guarantee of formation of comprehensively developed generation in Uzbekistan in the years of independence. Also considered the factors influencing to the positive changes taking place in society, consciousness,critical thinking of people, the drastic change in the quality of spiritual life.

It is well-known that people's perceptions and ideas about the future are shaped by the knowledge and education of the younger generation and what kind of people they will become in the future. The article gives information about the establishment of the Islamic Civilization Center, the International Islamic Academy of Uzbekistan, the Mir Arab High Madrassah, the Imam Bukhari and Imam Termezi International Research Centers, and the Hadith School established in our country in recent years will contribute to the study and promotion of our rich scientific and historical heritage.

It was also specifically of the opportunities available to young people in Uzbekistan, studying, dressing in public places, culture of communication, research and interest, modern thinking, proper understanding of life needs, aspirations for future self-realization, multifaceted activities in the community, the ability to look at events with a sense of belonging, to become a force that defines the spiritual image of our society, with its level of professional knowledge and spiritual potential.

First Page

139

Last Page

144

References

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. (2020) “Xalq so‘zi”.

2. Mirziyoyev Sh. (2016) “Erkin va faravon, demokrtik O‘zbekiston davlatini mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz” mavzusidagi O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga bag‘ishlangan Oliy majlis palatalarining qo‘shma majlisidagi nutqi. Toshkent: O‘zbekiston.

3. Mirziyoyev Sh. (2017) “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligi garovi” mavzusidagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali tantanali marosimdagi ma’ruzasi. Toshkent: O‘zbekiston.

4. Mirziyoyev Sh. (2017) Tanqidiy tahlil, qat’iy tartibintizom va shaxsiy javobgarlik - har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. Toshkent: O‘zbekiston.

5. Mirziyoyev Sh. (2017) Buyuk kelejagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent: O‘zbekiston.

6. Mirziyoyev Sh. (2019) Milliy taraqqqiyot yo‘limizni qat’iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. Toshkent: O‘zbekiston.

7. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. (1997) O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi.

8. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. (1997) O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi.

9. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021 yillarda ta’lim tizimini yanada takomillashtirish choratadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-27-07-sonli qarori. (2016) “Xalq so‘zi”.

10. Jo‘rayev N. (1998) Agar ogoh sen…Portretga chizgilar. Siyosiy esse. Toshkent: O‘qituvchi.

11. Quronov M. (2013) Bolam baxtli bo‘lsin, desangiz…: ota-onalar uchun. Toshkent: Ma’naviyat.

12. Bunyodkorlik g‘oyalari va bag‘rikenglik ifodasi. (2017) “Xalq so‘zi”.

13. “Yuksak bilimli va intellektual rivojlangan avlodni tarbiyalash – mamlakatni barqaror taraqqiy etterish va modernizatsiya qilishning eng muhim sharti” mavzusidagi xalqaro konferensiya materiallari. (2012) Toshkent: O‘zbekiston.

14. http://ijtimoiy-fikr.uz/uz/tadqiqotlar/tadqiqotlar_2917

Share

COinS