•  
  •  
 

The Light of Islam

Abstract

The results of the deepening of democratic transformations and the development of civil society in Uzbekistan will be manifested with the active participation of young people with scientific potential in making critical decisions. The expansion of institutional boundaries will provide an opportunity to expand the factors of political processes as an intermediary between the state and civil society. A set of measures to realize the talents and abilities of young people, provided for in the State Program “Year of Dialogue with the People and Protection of Human Interests”, proposed by President Shavkat Mirziyoyev, will serve as the political ground for increasing the activity of citizens in socio-political processes.

This article discusses proposals for improving the state youth policy and the processes of their implementation based on the study of global experience, as well as issues of youth participation in the formation and development of youth organizations, their place, and role. Also, issues of support for gifted young people in need of social protection, continuous improvement of the legal culture, thinking and education of young people by the requirements of the time, close interconnection of the development of the country's economy with the development of the scientific potential of young personnel, creation of conditions for ensuring vigorous activity, which will contribute to the development of socio-political and economic reforms.

First Page

96

Last Page

104

References

1. Subhonov N. Yoshlarning ijtimoiylashuvi // Yosh kuch 2009 yil. May. 3- bet.

2. Chorieva D. O‘zbekistonda yoshlar tashkilotlari: huquqiy maqomi va vazifalari.. // Huquq va burch. № 6 2008 yil. 33-34 bet.

3. Bo‘ronova D.D. Yoshlarga oid davlat siyosati dinamikasi va muammolari (O‘zbekiston misolida).Dis. Siyosiy fan. nom. – Toshkent. 2009 yil.87-88. Bet

4. O‘zbekiston Respublikasi Statistika qo‘mitasi ma’lumotnomasi (2005 yil 1 yanvar holatiga ko‘ra).

5. Ro‘ziev U. [Barkamol yoshlar] // Turkiston. 2010 yil. 11 noyabr

6. Topildiev Odiljon Raximjonovich: O‘zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotida yoshlarning tutgan o‘rni. (1991-2008 yy). Tarix. Fan. Nom. Dis. –Toshkent.: O‘zMU. 2011 yil. 41 bet.

7. Topildiev Odiljon Raximjonovich: O‘zbekistonning ijtimoiy-siyosiy hayotida yoshlarning tutgan o‘rni. (1991-2008 yy). Tarix. Fan. Nom. Dis. – Toshkent.: O‘zMU. 2011 yil. 42 bet.

8. O‘zbekiston yoshlarining jamg‘armasi “Kamolot” to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni // Xalq so‘zi. 18 mart 1996 yil.

9. O‘zbekiston Respublikasi “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 30 maydagi 240-sonli qaroriga tegishli hujjatlar to‘plami. – Toshkent. 2001yil

10. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kamolot” yoshlar ijtimoiy harakati faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va uning faoliyat samaradorligini yanada oshirish to‘g‘risida”gi Qarori // Xalq so‘zi, 2006 yil,10 oktyabr.

11. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 5 iyuldagi pf-5106-son “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O‘zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida”gi farmoni https://lex.uz/docs/3255680#undefined

12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 2020 yil. 24 yanvar.

13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son Farmoni. https:// lex.uz/docs/4545884

14. O‘zbekiston: Oliy ta’lim qamrovi darajasini 50 foizgacha oshira oladimi?https://www.bbc.com/uzbek/ uzbekistan-49989070

15. https://regulation.gov.uz/uz/document/4824

16. Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash yuzasidan amalga oshirilgan ishlar. https://nuu.uz/uzc/science/gen-info

17. https://regulation.gov.uz/uz/document/4824

18. Mamardashvili, M.K. O soznanii. Neobxodimost sebya / M.K. Mamardashvili. – M., 2006

Share

COinS