•  
  •  
 

The Light of Islam

Abstract

This article discusses the role and importance of letters as a source for studying the history of the education of Turkestan youth in foreign countries. Young people from Turkestan have long sought to study in higher educational institutions in the Islamic world and. This process also covers the period until the end of the 19th and up to the 20s of the 20th century. At this time, young people attached great importance to the study of Western European disciplines that influenced the progress of science and technology. The local intelligentsia created the conditions necessary for training personnel that would ensure the success of education, culture, art, industry, and agriculture in the country.

Most Turkestan youths were educated in educational institutions in the central cities of Russia, Tatarstan, Azerbaijan, Turkey, and Germany. The author, having studied archival documents, tried to show the socio-economic life and study of students.

The issue of student activities abroad was also highlighted. The article provides some letters of Turkestan youth. The novelty of the work lies in an attempt to analyze documents that reveal various aspects of the life and work of students.

First Page

89

Last Page

95

References

1. Abdulhamid Sulaymon. Istiqbol uchun kurash // Qizil bayroq.1922. 2 sentabr.

2. Birov. O‘zgalar ta’siriga berilmasa edi // Zarafshon. 1923 yil 10 iyun. Maqolada chet mamlakatlarda o‘qib Turkistonga qaytgan yoshlarning tili va tashqi ko‘rinishidagi o‘zgarishlar tanqid ostiga olingan.

3. Qarang: Abdulla S. Asarlar 4 jildlik. 3-jild. Mavlono Muqimiy. –Toshkent. 1978. 128-135-betlar.

4. Zarifov H. Mahammad Amin Muqumiy. Hayoti va ijodiga oid materiallar. – Toshkent., 1955. 28–29-betlar.

5. Brusadan maktub. // Sadoyi Turkiston. 1914 yil 30 may.

6. Qosimov B. Millliy uyg‘onish: jasorat, ma’rifat, fidoyilik. –T., Mahnaviyat, 2002. 383-bet.

7. Agzamxo‘jaev S. Brlashmoq maslagidagi toliblar // Yosh kuch. 1991. 5-son, 5-bet.

8. Muxtaram yoshlarga murojat // El bayrog‘i. 1918 yil 23 yanvar.

9. Tashakkurnoma. // Ulug‘ Turkiston 1917 yil 4 noyabr.

10. G‘ozi Yunus. Xayrlik o‘ltirish. // Turkiston. 1923yil 11 fevral.; Abdulhamid Sulaymon. Istiqbol uchun kurash // Kizil bayrok.1922 yil 2 sentabr.; A. S. Chetdagi talabalarimizga yordam // Turkiston. 1922 yil 26 noyabr.

11. Germaniyadan xat. // Qizil bayroq. 1922 yil, 29 iyul.

12. Eson Tursun. Rusiya muhojirot siyosatina bir qush boqishi. // Yosh Turkiston. 1934 yil aprel. 12–13-betlar.

13. Germaniyadan xat. II. Ovrupo va biz // Qizil baroq. 1922 yil 1 avgust.

14. Germaniyadan xat. III. Germaniyada o‘qish va o‘qitish // Qizil bayroq. 1922 yil, 4 avgust.

15. O‘z MA. 25-fond, 1-ro‘yxat, 529-ish, 213, 214, 216-varaqlar.

16. O‘z MA. 25-fond, 1-ro‘yxat, 529-ish, 214-varaq.

17. Turdiev SH. XX asr boshlarida Germaniyada o‘qigan turkistonlik talabalar. Ma’rifat qaldirg‘ochlari 1989. htt’://n.ziyouz.com/matbuotuz/qayta-qurish-davrimatbuoti/ sherali-turdiyev-ma-rifat-qaldirg-ochlari – 1989

18. O‘z MA. 25-fond, 1-ro‘yxat, 529-ish, 197-varaq.

19. Turdiev SH. Ular Germaniyada o‘qigan edilar. Toshkent–2006. 89–90-betlar.

20. Germaniyadan xatlar: Umidlik bir o‘quvchimizning yurak ezarlik holi. // Turkiston. 1924 yil 19 aprel. Maqolada Germaniyada Til institutida o‘quvchi Ibrohim Orifhonov tahminotsiz qolib Turkiston hukumatidan yorda so‘rab yozgan maktubi bosilgan., “Ko‘mak” jurnali. // Turkiston. – 1924 yil 1 iyun. E’lon ko‘rinishida bo‘lib, Germaniyada o‘quvchi talabalar tomonidan chiqarilgan “Ko‘mak” jurnali haqida ma’lumot berilgan.

Share

COinS