•  
  •  
 

Bulletin of Gulistan State University

Abstract

The article is devoted to the development of technological maps of modules in biology and their application to the educational process based on the integrated planning model, as well as the widespread use of web quest technology for independent work of students.

First Page

51

Last Page

56

References

Ботаника намунавий фан дастури. - Тошкент: ЎзМУ, 2018 - 36 б. Каршибоев Х.Қ., Саматов Ғ.Б., Қаршибоев Ж. Замонавий педагогик ва ахборот технологияларига асосланган таълим тизимида ўқув машғулотларни комплекс лойиҳалаштириш ва мустақил таълимни жорий этиш масалалари. – Гулистон, 2003 – 18 б. Каршибаев Х., Суванов О. Дарс жараёнида интерфаол методларни қўллаш технологияси. - Гулистон, 2017. - 12 б. Орифжонов М., Каршибаев Х., Солеев А.С. Талабалар мустақил ишини ташкил этиш ва назорат қилиш бўйича йўриқнома. - Тошкент, 2009. - 15 б. Осадчук О.Л. Использование веб - квест технологии в самостоятельной работе студентов педагогического вуза по дисциплинам профессионального цикла. - Омск: Молодой ученый, 2012. Фанлардан мавзулар бўйича ўқув машғулотларнинг технологик харитасини тузиш бўйича тавсиянома. – Гулистон: Университет, 2009. -12 б.

Included in

Education Commons

Share

COinS