•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The article presents the results of experimental work, where, in order to create a uniform stress state of the working part of the STL specimens under study, the specimen is fastened in the grips of the test bench so that its destruction occurs in the working part in the zone of a uniform deformation field. Because of the analysis of possible methods of fastening the tape in the grips of the test bench, an effective method of its fixation based on a combined clamp was proposed, which allows threading the tape without distortions and folds, which ensures its uniform deformation during loading.

First Page

23

Last Page

28

References

[1]. Rjanitsin A.R. Teoriya polzuchesti. – M.: Stroyizdat, 1968.– 416 s.

[2]. Berestnev V.A., Flekser L.A., Lukyanova L.M. Makrostruktura volokon i elementarnix nitey i osobennosti ix razrusheniya. M.: Legkaya i pishevaya promishlennost., 1982. s.248.

[3]. Kalanchuk O.E., Lebedeva S.V., Pushkarь D.V. Razrabotka kompyuternix metodov analiza deformatsionnix svoystv polimerov i prognozirovaniya deformatsionnix protsessov //kn.: V Mejdunarodnaya konferentsiya “Mikromexanizmi plastichnosti, razrusheniya i soputstvuyushix yavleniy, 2- 17 iyunya 2010 g. g.Tambov, Rossiya, s. 127.

[4]. Makarov A.G., Stalevich A.M. Deformatsionno–vosstanovitelnie protsessi sinteticheskix materialov //V sb.: Trudi mejdunarodnoy nauchno-texnicheskoy konferentsii “Novoe v texnike i texnologii tekstilnoy i legkoy promishlennosti”, Vitebsk, 2000, s. 55-58.

[5]. Popov L.N., Malanov A.G., Slutsker G.Ya., Stalevich A.M. Vyazkouprugie svoystva texnicheskix tkaney // Xim. volokna.–1993, №3, s.42-44.

[6]. TSobkallo Ye.S., Tiranov V.G., Gromova Ye.S. Vliyanie urovnya predvaritelnogo deformirovaniya na jestkost sinteticheskix nitey // Xim. volokna, №3, 2001. S. 45.

[7]. WWW.remera.ru

[8]. Info@uz.comUGXK.

[9]. GOST 16218.5-82. Izdeliya tekstilno-galantereynie. Metod opredeleniya razrivnoy nagruzki i razrivnogo udlineniya pri rastyajenii. – 01.07.83.

[10]. Suleymanova L.A., Raxmanov B.K., Kocherjenko V.V., Solodov N.V. “Perspektivnыe napravleniya razvitiya texnologii takelajnix rabot s ispolzovaniem stropov na tekstilnoy osnove”. Vestnik BGTU im. V.G. SHuxova, №7. 2018 g. BGTU, Rossiya, FerPI, Uzbekistan.

[11]. Abdullaev I.N., Raxmanov B.K. “Sinteticheskie lenti i kanai dlya gruzozaxvatnix strop v stroitelstve”. Materiali respublikanskoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s uchastiem zarubejnix uchenix. Vip.14, 2019g., TashIIT.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.