•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The article presents mathematical models, optimal compositions and properties of filling mixtures based on industrial wastes.

First Page

67

Last Page

71

References

[1]. Raximov Sh.T. Otxodы gornorudnoy promыshlennosti dlya zapolneniya vыrabotannogo prostranstva/Gaziyev U.A., Raximov Sh.T./ Materialы mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii “Issledovaniye v stroitelьstve, teplogazosnabjenii i energoobespechenii”. -Saratov. -19-20 noyabrь. -2016. -S.87-89.

[2]. Fedыnin N.P., Pavlenko S.I., Chirkin A.I., Medvedev V.M. Strukturoobrazovaniye tsementnopeschannogo rastvora i betona s povыshennoy dozirovkoy zolы TES. J. Beton i jelezobeton.-1977. -№ II.-S.16-18.

[3]. Raximov Sh.T. Sanoat chiqindilari asosidagi to`lg`azuvchi qorishmalarning optimal tarkibini ishlab chiqish, fizik-texnik xususiyatlari, uzoq muddatga chidamliligi va samaradorligini tadqiq etish. Texnika fanlari bo`yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan avtoreferati. –Toshkent. -2019.-32-34 betlar.

[4]. Metodicheskiye rekomendatsii po kontrolyu kachestva zakladochnыx smesey. -M.: Akademiya nauk.-1990. -S.46-47.

[5]. GOST 5802-86. Rastvorы stroitelьnыye. Metodы ispыtaniy. /M: Izd-vo Gosstandarta. –Pereizdaniye. -2010.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.