•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

In this article was given the results of the calculations of the selected secondary schools buildings for seismic effects, as well as some recommendations for their further safe operation.

First Page

31

Last Page

39

References

[1]. Otchet o nauchno-issledovateskoy rabote: FA-Atex-2018-(23+65) - «Otsenka seysmostoykosti zdaniy shkolnix i doshkolnix uchrejdeniy, postroennix v sootvetstvii s trebovaniyami deystvovavshix normativnix dokumentov v period ix stroitelstva i razrabotka metodov rascheta seysmostoykosti s uchetom ix prostranstvennix modeley i kompleksnoy seysmozashiti». Tashkent, 2018 g. IMiSS AN RUz, 342 s.

[2]. Otchet o nauchno-issledovatelьskoy rabote: FA-Atex-2018-(23+65) - «Otsenka seysmostoykosti zdaniy shkolnix i doshkolnix uchrejdeniy, postroennix v sootvetstvii s trebovaniyami deystvovavshix normativnix dokumentov v period ix stroitelьstva i razrabotka metodov rascheta seysmostoykosti s uchetom ix prostranstvennix modeley i kompleksnoy seysmozashiti». Tashkent, 2019 g. IMiSS AN RUz, 410 s.

[3]. Sagdiev X.S, Teshabaev Z.R., Yuvmitov A.S., Galiaskarov V.A., SHerniyozov X.O., Mirzakabilov B.N. Otsenka sootvetstviya shkolnshx zdaniy normam seysmostoykogo stroitelstva. ISSN 2010-7250 - Jurnal «Problemi mexaniki». Tashkent, 2019. №1, s.53-58.

[4]. Sagdiev X.S. Metodicheskaya rekomendatsiya dlya razrabotki texnicheskix pasportov zdaniy i soorujeniy. Jurnal «Problemы mexaniki». Tashkent, 2019. №1, s. 90-95.

[5]. TU-58-48. Texnicheskie usloviya proektirovaniya zdaniy i soorujeniy dlya seysmicheskix rayonov. Ministerstvo stroitelstva predpriyatiy tyajeloy industrii SSSR. - M: Stroyizdat, 1949 god. Data nachala deystviya: 30 dekabrya 1948g.

[6]. PSP 101-51. Polojenie po stroitelstvu v seysmicheskix rayonax. Gosstroyizdat, 1951. Vveden v 01.11.1951 g.

[7]. SN-8-57. Normы i pravila stroitelstva v seysmicheskix rayonax. Gosstroyizdat, 1957. Vveden v 01.11.1957 g.

[8]. SNiP II-A.12-62. Stroitelstvo v seysmicheskix rayonax. Gosstroyizdat, 1963. Vveden v 01.03.1963 g.

[9]. KMK 2.01.03-96. Stroitelstvo v seysmicheskix rayonax. Goskomarxitektstroy RUz. Tashkent: 1996. Vveden v 01.03.1996 g.

[10]. KMK 2.01.07-96. Nagruzki i vozdeystviya.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.