•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

An optoelectronic device for remote monitoring of the concentration of hydrocarbons in air is proposed. The principle of the optoelectronic two-wave method for remote monitoring of the concentration of hydrocarbons in air is described. The block diagram and timing diagrams of the proposed device.

First Page

3

Last Page

7

References

[1]. Burikin A.V. Vozmojnost avtomaticheskoy korrektirovki infrakrasnix gazoanalizatorov bez primeneniya poverochnix gazovix smesey dlya gazov s menyayushimsya fonovim soderjaniem v vozduxe.// «Ekologicheskie siste-mi i pribori» №9 2002g. M: OOO Izdatelьstvo «Nauchtexlitizdat». S.19-21.

[2]. Liger V.V., Bolshov M.A., Kuritsin Yu.A. i dr. Metod dvuxvolnovogo differentsialnogo poglosheniya dlya opredeleniya parametrov kondensirovannix sred. – M.: «Optika i spektroskopiya» t. 99, vip. 4, 2005.-str.693-704.

[3]. Poiskovie issledovaniya po razrabotke metoda i ustroystva dlya kontrolya uglevodoroda: Otchet NIR/FerPI, Rukovoditel Muxitdinov M.M., otv. isp. Mamasadikov Yu. Gos. reg. 81042678. UDK.677.24.543.81,535.824.

[4]. Saydalieva M.S., Mamasadikov Yu. O nekotoroy vozmojnosti primeneniya optoelektronnogo infrakrasnogo absorbtsionnogo gazoanalizatora dlya kontrolya serovodoroda i uglevodoroda v rayone dobichi nefti.//Mat. pervogo vsesoyuz. mejevuz. NT konf. «Opticheskie i radivolnovie metodi i sredstv nerazrushayuiego kontrolya kachestva materialov i izdeliy» 28-30 oktyabrya 1981g. Fergana-1981. Str. 108-112.

[5]. Mamasadikov Yu.M., Sarimsakov A.A., Moydunov T.T. Optoelektronniy dvuxvolnoviy metod kontrolya kontsentratsii gazoobraznix veshestv. Kizil-Kiya vchera, segodnya i zavtra». Tezisi dokladov mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 14-16 aprel. g. Kizil-kiya, 1998.

[6]. Mamasodikov Yu.M.,Mamasodikova Z.Yu., i dr. Dvuxvolnovoy optoelektronniy ustroystvo dlya kontrolya kontsentratsii uglevodoroda v vozduxe.// Mat.mejd. narod. konf. po fotoelektricheskimi opticheskim yavleniyam v poluprovodnikovix strukturax. Fergana. 2006. – s. 141-142.

[7]. Muxitdinov M.M., Saydalieva M.S., Mamasadikov Yu., Musaev E.S. Ustroystvo dlya opredeleniya sodegjaniya odnogo veщestva v drugom. A.S. SSSR № 928897.

[8]. Muxitdinov M.M., Mamasadikov Yu., Sarimsakov A.A. Ustroystvo dlya kontrolya kontsentratsii gazoobraznix veshestv. A.S. SSSR № SU1494713

[9]. Mamasadikov Yu. Optoelektronniy dvuxvolnoviy metod dlya distantsionnogo kontrolya kontsentratsii gazoobraznix veshestv // V Respublika ilmiyamaliy anjumani to’plami, FarPI «Noan’anaviy kimyoviy texnologiyalar va ekologik muammolar». Farg’ona. 2009. 282-284 b.

[10]. Mamasadikova Z.Yu. Optoelektronnoe ustroystvo dlya distantsionnogo kontrolya kontsentratsii uglevodorodov v vozduxe // V Respublika ilmiyamaliy anjumani to’plami, FarPI «Noan’anaviy kimyoviy texnologiyalar va ekologik muammolar». Farg’ona. 2009. 291-292 b.

[11]. Mamasadikov Yu.M., Sarimsakov A.A., Moydunov T.T., Mamasadikova Z.Yu //Metodi povisheniya chuvstvitelnosti optoelektronnogo gazoanalizatora OEGA.. Sb. nauch. trudov «Fizika i texnika». CHast 2. Vipusk №2, Osh-1999. s. 176-179.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.