•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The article deals with the processes of sulfating and calcium dehydration using calcium chloride and calcined soda, which produce soda ash from Lake Karaumbet. Sodium and magnesium crystals were obtained by evaporating the purified brine. The technological mode of processing brine for bischofite with synthetic calcium sulfate, chalk and halite is recommended.

First Page

74

Last Page

79

References

[1]. A.s. № 1151507 SU, Kl. S01F5/30, A01№59/06. Sposob polucheniya defolianta. Nabiev M.N., Tuxtaev S., SHammasov R.E., Musaev N.Yu., Akramov R.A i dr. - Opubl. 23.04.1985. - Byull. № 15.

[2]. A.s. 185322 (CHSSR) MKI SS1/00. Sposob polucheniya rastvorov azotnix udobreniy, soderjashix magniy i kaltsiy. P. Krejci (CHexoslovakiya). - RJXim. 1981. 19L145.

[3]. Patent RF. №2239968. MPK A 01 S 1/00. Sposob predposevnoy obrabotki semyan ovoshnix kultur. V.V.Melixov, A.A. Astaxov, A.V. Lomtev, A.V. Maslov i dr. Opubl. 20.11.2011. Zayavka №2003103825/12 ot 10.02.2003.

[4]. Filimonova N.A., Fomichev V.T. Poluchenie fungitsidiov na osnove minerala bishofita. // Internet-vestnik VolgGASU. Politematicheskaya seriya. - 2010. - vыp. 1(10). - www.vestnik.vgasu.ru

[5]. Obzor rinka xloristogo magniya (bishofita) v SNG. 5-oe izdanie. Moskva. - 2014. - 140s. - www. Infomine.ru/research /27/197.

[6]. Neduev Yu.M. Magniyfosfatnie vyajuщie na osnove prirodnogo bishofita dlya vostrebovannix betonov. // Beton i jelezobeton v Ukraine. – Kiev, 2010. - №4. - S. 12-14.

[7]. Ziryanova V.N., Berdov G.I., Vereshagin V.I., Kotsupalo N.P., Ryabtsev A.D. Kompozitsionnie magnezialnshe vyajuщie i stroitelnie materiali iz prirodnix visokomineralizovannix polikomponentnix rassolov. // Izvestiya VUZov. Stroitelstvo. – Novosibirsk, 2014. - №2 (662). - S. 17-25.

[8]. Vitor G. Domiciano, Jarem R. Garcia, Victor C. Pandolfelli. Water Corrosion Resistance of Metal Powders for Carbon-Containing Castables. // American Ceramic Society Bulletin. – USA, 2007. - N1 (86). - pp. 9401-9408.

[9]. Sыsuev B.B., Yevseeva S.B. Perspektivi primeneniya ochishennogo minerala bishofit Volgogradskogo mestorojdeniya v sanatorno-kurortnoy praktike. // Kurortnaya meditsina. - 2017. - №2. - S. 80-82.

[10]. Tojiev R.R. Razrabotka texnologii polucheniya bishofita iz rapi ozer Karaumbet i Barsakelmes: Diss. … doktora filosofii (PhD). – IONX AN RUz, Tashkent, 2017. – 109 s.

[11]. Patent na izobretenie №IAP 04356 UZ. Sposob pererabotki prirodnыx rassolov, soderjashix xloridi i sulfati natriya i magniya. / Turobjonov S.M., Mirzakulov X.CH., Asomov D.D., Xalmuminov S.A., Kuznetsova J.N., Bardin S.V., Tojiev R.R., Djuraeva G.X. // Opubl. 30.06.2011. – Byull. №3.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.