•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

The results of studies on obtaining purified from calcium solutions of distiller fluid are given. The process of precipitation of calcium with sodium sulphate is studied depending on technological factors. The composition of the purified solutions of distiller fluid.

First Page

106

Last Page

113

References

[1]. Tkach G.A., SHaporev V.P., Titov V.M. Proizvodstvo sodi po malootxodnoy texnologii. –Xarkov: XGPU, 1998, 429 s.

[2]. Kutsina M.I. Pererabotka otxodov v sodovoy promishlennosti. – Trudi NIOXIM, Xarkov, 1978, vip. 47, 19 s.

[3]. Patent № 100943 Polsha. Kl. S01F11. Pererabotka distillernoy jidkosti / Krizala Josef, Danek Rostislav. – RJXim 1979, 21 L, 188 s.

[4]. Kutsina M.I., Rastorgueva K.V. Sposob podgotovki tverdix otxodov sodovogo proizvodstva dlya primeneniya ix v selskom xozyaystve. –Trudi NIOXIM, CHerkassi, 1977, vыp. 12, 28 s.

[5]. Postoronko A.I. Ispolizovanie filtrovoy jidkosti sodovix zavodov dlya polucheniya imineralnix udobreniy. –Trudi NIOXIM, CHerkassы, 1978, vip. 53, 8 s.

[6]. Ippolitov Ye.G., Artemov A.V., Tripolskaya T.A., Kolobov A.A. Peroksid kaltsiya: novie podxod k sintezu i primeneniyu // Ekologiya i promishlennost Rossii.– 2000, №12. – S. 21–24.

[7]. Zayavka № 2007119247/15(020982) Rossiyskaya Federatsiya, MPK S01V 15/043. Sposob polucheniya bezvodnogo peroksida kaltsiya. Bikbulatov I. X., Daminev R. R., Nasirov R. R., Oparina F.R., Bakiev A.Yu., Baxonina Ye.I. Zayavl. 23.05.2007, polojitelnoe reshenie ot 22.04.2008.

[8]. Bikbulatov I.X., Nasirov R.R., Daminov R.R., Bakiev A.Yu. Sposob utilizatsii osnovnogo otxoda proizvodstva kaltsinirovannoy sodi. Neftegazavoe delo, 2007. – s. 2-9. http://www.ogbus.ru

[9]. Nasirov R.R., Daminov R.R. Metod pererabotki osnovnogo otxoda proizvodstva kaltsinirovannoy sodi. Bashkiriskiy ximicheskiy jurnal. 2008. – t. 15, № - s. 95-100.

[10]. SHvartsenbax G., Flashka G. Kompleksonometricheskoe titrovanie. – M.: Ximiya, - 1970. - 360 s

[11]. Metodi analiza rassolov i soley / Pod. red. Morachevskogo Yu.V. i Petrovoy Ye.M. – M. – L.: Ximiya, - 1965. – 404 s.

[12]. Poluektov N.S. Metodi analiza po fotometrii plameni. – L.: Ximiya, - 1967. – 307 s.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.