•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

Methods of reducing influence or total elimination of “air-gripper” and “broaching” effects in carrying gas buffer layer are considered in the article. Mathematical models allowing to determine the pressure distribution in the carrying gas buffer layer are given.

First Page

35

Last Page

44

References

[1]. Abramov, G.V. Upravlenie mikromexanicheskimi protsessami v gidrodinamicheskix sloyax pri proizvodstve poluprovodnikovix priborov / G. V. Abramov; Voronej. gos texnol. akad. Voronej, 2001. - 213 s.

[2]. Bityukov, V.K. Pnevmaticheskie konveyeri / V. K. Bityukov, V. N. Kolodejnov, B. I. Kuщev. - Voronej: Izd. - VGU, 1984. - 164 s.

[3]. Elfimov, S.A. Struynie zaxvatnie ustroystva adaptivnix promishlennix robotov / S. A. Yelfimov. – Avtoref. dis. kand. texn. nauk: – Voronej: VGTA, 1999.

[4]. Kolodejnov, V.N. Ob odnom podxode k resheniyu zadach gidrodinamiki v tonkix nesushix prosloykax / V.N. Kolodejnov // Prikladnыe zadachi mexaniki sploshnix sred. Voronej: izd-vo VGU. 1988. S. 85 – 89.

[5]. Konstantinesku, V.N. Gazovaya smazka / V. N. Konstantinesku. - M.: Mashinostroenie, 1968. 720 s.

[6]. Loytsyanskiy L.G. Mexanika jidkosti i gazov [Tekst] / L. G. Loytsyanskiy. - Ucheb.dlya vuzov. – Izd. 6-e, pererab. i dop. – M.: Nauka. Gl. red. fiz.-mat. lit., 1987.- 840s.

[7]. Nosov, O.A. K raschetu gidrodinamicheskogo koeffitsienta soprotivleniya pri padenii jestkoy sferivo vstrechnom potoke / O.A. Nosov, Ye.V. Nosova, Ye.D. CHertov, D.S. Щerbakov // Modernizatsiya sushestvuyushego i razrabotka ividov oborudovaniya dlya pishevoy promishlennosti. Sb. nauch. trudov. Vipusk 12 – Voronej: VGTA, 2002 g., S. 36 - 39.

[8]. Nosov, O.A. Effekt pnevmozaxvata v nesushey gazovoy prosloyke / O.A. Nosov, Ye.D. CHertov, D.S. Sherbakov // Tez. dok. XL otchetnoy nauchnoy konferentsii. CH.2 – Voronej: VGTA, 2002 g., S. 42 – 44.

[9]. CHertov, Ye.D. Primenenie metodov mnogokriterialnoy kvadratichnoy optimizatsii vzaimodeystviya vozdushnoy strui s opornoy poverxnostyu vyazko-uprugo-plastichnogo tela / Ye.D. CHertov, O.A. Nosov, M.A. Vasechkin // Materiali III Vserossiyskoy nauchno-texnicheskoy konferentsii. – Voronej: VGTA, 1999 g., S. 43 - 45.

[10]. Sherbakov, D.S. Matematicheskoe modelirovanie sistemi “Ploskiy disk – nesuщaya prosloyka – tsilindricheskoe soplo – ploskaya zaslonka” / D.S. Sherbakov, O.A. Nosov, S.O. Klimova // Materiali III-y Vserossiyskoy nauchno-texnicheskoy konferentsii “Teoriya konflikta i yee prilojeniya” – Voronej. Izd-vo “Nauchnaya kniga”, 2004. S 464-468.

[11]. Sherbakov, D.S. Ob opredelenii ploshadi proxodnogo secheniya tsilindricheskogo sopla v sisteme “Krugloe otverstie protochnoy sistemi – ploskaya zaslonka” statisticheskimi metodami / D.S. Sherbakov, O.A. Nosov, M.Yu. Pavlovskiy // Materiali III-y Vserossiyskoy nauchno-texnicheskoy konferentsii “Teoriya konflikta i yee prilojeniya” – Voronej. Izd-vo “Nauchnaya kniga”, 2004. S 462-464

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.