•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

In this paper, the optimization of the capacity of a refrigerated cars is proposed. Interrelations between the parameters of a transport package and a refrigerated car in the form of mathematical models are presented. An algorithm of search of the rational capacity of a refrigerated car has been developed. In this paper the method of directed enumeration is used. The practical significance of the paper consists of increasing of the technical load of vehicles.

First Page

37

Last Page

41

References

[1] Bolotin V.A., Yefimov V.V., Kobulov J.R. Faktorы, vliyayuщie na skorost oxlajdeniya plodoovoщey pri perevozkax v refrijeratornix transportnix modulyax // Izvestiya Peterburgskogo universiteta putey soobщeniya. 2010. № 3. S. 45-54.

[2] Juraboev K.A., Malikov O.B. Podgotovka plodoovoщey dlya perevozki v refrijeratornix vagonax // V knige: Transport: problemi, idei, perspektivi (Nedelya Nauki-2012) Materiali XXII Vserossiyskoy nauchno-texnicheskoy konferentsii studentov, aspirantov i molodыx uchenix. 2012. S. 137-139.

[3] Ivankin P.A. Perspektivi razvitiya jeleznodorojnogo xladotransporta // Vestnik transporta Povoljya. 2010. № 1. S. 12-22.

[4] Ilesaliev D.I. Analiz vliyaniya transportnoy tari na usloviya perevozok // Transport Aziatsko-Tixookeanskogo regiona. 2017. № 1 (10). S. 9-13.

[5] Ilesaliev D.I., Korovyakovskiy Ye.K., Malikov O.B. Perevozka eksportno-importnix gruzov v Respublike Uzbekistan // Izvestiya Peterburgskogo universiteta putey soobщeniya. 2014. № 2 (39). S. 11-17.

[6] Kobulov J.R. Sistematizatsiya osnovnыx faktorov, vliyayuщix na skorostь oxlajdeniya plodoovoщey v refrijeratornix vagonax // V sbornike: Transport: nauka, obrazovanie, proizvodstvo trudi mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. 2016. S. 91-93.

[7] Kobulov J.R. Issledovanie faktorov, vliyayuщix na prodoljitelnost oxlajdeniya plodoovoshey v refrijeratornom podvijnom sostave // Izvestiya Peterburgskogo universiteta putey soobsheniya. 2010. № 2. S. 276-285.

[8] Malikov O.B., Juraboev K.A. Optimizatsiya dostavki plodoovoщnoy produktsii na xolodilniy terminal dlya peregruzki v refrijeratornie vagoni // Vestnik transporta Povoljya. 2012. № 3. S. 30-35.

[9] Malikov O.B., Juraboev K.A. Perevozki skoroportyashixsya gruzov fermerskix xozyaystv // V sbornike: Aktualnie problemi upravleniya perevozochnыm protsessom sbornik nauchnix trudov. Sankt-Peterburg, 2012. S. 85-92.

[10] Malikov O.B., Korovyakovskiy Ye.K., Ilesaliev D.I. Logistika paketnыx perevozok shtuchnыx gruzov // Izvestiya Peterburgskogo universiteta putey soobщeniya. 2014. № 4 (41). S. 51-57.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.