•  
  •  
 

Scientific-technical journal

Abstract

In this article process of obtaining calcium saltpeter from ammonium solution of calcium nitrate-co-product of chemical enrichment of mineralized mass with using bentonite addition from different deposits has been studied. Physic-chemical properties (hygroscopisity, water-absorbing ability, strength of granule) of obtained granule have been investigated

First Page

98

Last Page

105

References

[1] Dexkanov Z.K., Ibragimov G.I., Seytnazarov A.R., Namazov SH.S. Obogashenie visokokarbonizirovannix fosforitov TSentralix Kizilkumov/ Sb. materialov Resp. nauch.-texn. konf. «Razrabotka effektivnoy texnologii polucheniya mineralьnыx udobreniy i agroximikatov novogo pokoleniya i primenenie ix na praktike», – Tashkent, 2010., s. 26-29.

[2] Dexkanov Z.K., Ibragimov G.I., Namazov SH.S., Reymov A.M., Radjabov R.R. K voprosu ximicheskogo obogaщeniya fosforitov TSentralinix Kizilkumov // Materiali Resp. nauch.-texn. konf. «Sovremennыe texnika i texnologii gorno-metallurgicheskoy otrasli i puti ix razvitiya. – g. Navoi, 2010., s. 111-112.

[3] Dexkanov Z.K., Namazov SH.S., Sultanov B.E., Zakirov B.S., Seytnazarov A.R. Azotnokislotnoe obogaщenie fosforitov TSentralnix Kizilkumov. // Ximicheskaya texnologiya. Kontrol i upravlenie. – 2011, № 4, s. 5-11.

[4] Z.K. Dexkanov, B.E.Sultanov. Reologicheskie svoystva nitratnoammoniyno-kalьtsievыx rastvorov, obrazuyuщixsya pri obogaщenii fosforitov TSentralnix Kzilkumov. // Uzbekskiy ximicheskiy jurnal. – 2011 g., Spetsialnuy vipusk, s. 221-224.

[5] A.s. 340644 SSSR. Kl. SO5V 11/06. Sposob obogaщeniya prirodnыx fosfatov / A.M. Polyak, I.B. Yanovich, L.P.Rijevich, I.S.Sviridova. - B.I. 1972, №18.

[6] Azimov R.A. Fiziologicheskaya rol kaltsiya v soleustoychivosti xlopchatnika. Tashkent: FAN, 1973.

[7] Sokolovskiy A.A., Unanyants T.P. Kratkiy spravochnik po mineralnim udobreniyam. M. Ximiya, 1977.- 376 s.

[8] Pozin M.E. Texnologiya mineralnix soley. Tom 2. – L.: Ximiya, 1970 g., 1558 s.

[9] Leonova T.M., Romashova N.N. Proizvodstvo mineralьnыx udobreniy v Skandinavskix stranax. // Ximicheskaya promishlennost za rubejom. – 1973. - №12. – S. 33-47.

Kilman Ya.I., Klevke V.A. Poluchenie kaltsievoy selitri s uluchshennimi fizicheskimi svoystvami. // Trudi in-ta

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.