•  
  •  
 

Scientific journal of the Fergana State University

Abstract

The Message of the President of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoyev to Oli Majlis notes that Uzbekistan will always be faithful to its principles in the sphere of interethnic harmony and religious tolerance, strengthening the atmosphere of mutual respect, friendship and harmony between representatives of different nations and faiths. It is considered as the greatest wealth of the state and society.

First Page

115

Last Page

117

DOI

93/99+177.3

References

Poslanie Prezidenta Respubliki Uzbekistan SHavkata Mirziyoeva Oliy Majlisu - http://uza.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeevas-28-12-2018; Rezolyusiya, prinyataya Generalnoy Assambleey 12 dekabrya 2018 goda, № 73/128 «Prosveщenie i religioznaya tolerantnost» - https://undocs.org/ru/A/RES/73/128 2.Bolee podrobno eti voprosы rassmotrenы, v chastnosti, v materialax Mejdunarodnogo nauchno-teoreticheskogo simpoziuma «Islam i svetskoe gosudarstvo», sostoyavshegosya 5-6 sentyabrya 2002 goda v Uzbekistane//Munavvarov Z.I., SHnayder-Deters V. Islam i svetskoe gosudarstvo. – T.: Mejdunarodnыy fond Imama al-Buxari, 2003. 3. Imeetsya v vidu ayat: «I nikogda Allax ne pomenyaet takogo (polojeniya) s lyudmi, poka oni ne peremenyat ego sami» (Koran, 13:11). Inыmi slovami kajdoe obщestvo samo upravlyaet svoey sudboy. I v vыskazыvanii Proroka Muxammada eto eщe raz podcherkivaetsya: «Vami budut rukovodit soglasno tomu, kakie vы sami». V rechi premer-ministra Malayzii doktora Maxatxira Muxammada na otkrыtii 10-y sessii islamskoy konferensii na vыsshem urovne 16 oktyabrya 2003 goda imeetsya daetsya ssыlka na eti polojeniya Korana i sunnы - http://greylib.align.ru/329/znamenitaya-rech-maxatxira-muxammada.html. 4.Inglxart R., Velsel K. Modernizatsiya, kulturnыe izmeneniya i demokratiya: Posledovatelnost chelovecheskogo razvitiya.- M.: Novoe izdatelstvo, 2011. 5.Al-Frabi. Traktat o vzglyadax dobrodetelnogo goroda. V knige Al-Farabi «Filosofskie traktatы». Izdatelstvo «Nauka» AN KazSSR, Alma-Ata, 1972 g., S 311-312 i 317-321. 6.Konstitutsiya Indonezii. Preambul, Razdel XI (Religiya) statya 29. Dostupna na sayte: http://artlibrary2007.narod.ru/konstitucii.html 7.Konstitutsiya Federatsii Malayzii. Dostupna na sayte: http://artlibrary2007.narod.ru/konstitucii.html 8.Ali Khan. A Theory of Universal Democracy. Wisconsin international law journal, vol. 16 № 1, January 1997, rr. 61-113 9.Matthias Heise. Islam meets democracy: the case of Indonesia//Journal of social democracy. 4/2013, pp. 23-25

Included in

History Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.