•  
  •  
 

Problems and perspectives in pharmaceutics and drug discovery

Abstract

The State Register of drugs and medical items No. 22 for 2018 showed that sedatives in the pharmaceutical market of the Republic of Uzbekistan are represented by 88 medicinal products. Of these, only43 names of sedative drugs fall to the share of domestic producers.But the rest part falls to the share of CIS producers - 24 names and foreign manufacturers - 21 names.

First Page

17

Last Page

25

References

1. Derevyanko I.I. Sedativnie sredstva./ I.I.Derevyanko // Consilium- Medicum. - 2000. - Tom 2. - 4.-S.136-136.2. Gosudarstvenniy Reestr 18 izd. pererab. i dop. - T., 2014. - 604 s.3. Gosudarstvenniy Reestr 19 izd. pererab. i dop. - T., 2015. - 754 s.4. Gosudarstvenniy Reestr 20 izd. pererab. i dop. - T., 2016. - 560 s.5. Gosudarstvenniy Reestr 21 izd. pererab. i dop. - T., 2017. - 705 s.6. Gosudarstvenniy Reestr 22 izd. pererab. i dop. - T., 2018. - 612 s.7. Sidametova Z.E., Suyunov N.D., Ganiev A.K., Zaynutdinov X.S. Potrebitelskiy analiz preparatov sedativnogo deystviya. Farmatsevticheskiy jurnal. Tashkent, 2015.-1.- S.27-32.8. Olimov N.K. Sidametova Z.E. Ustanovlenie norm kachestva sedativnogo sbora "Flegmen" //Farmatsevticheskiy jurnal. Tashkent, 2016.-3.- S.47-50.9. M.I.Petrovskaya. Lekarstvennie sredstva v lechenii kashlya u detey. Voprosi sovremennoy pediatrii. Moskva. 2013. -2. -S.154-158.

Share

COinS