•  
  •  
 

Problems and perspectives in pharmaceutics and drug discovery

Abstract

The review article isdedicated to the research on the optimal technology and qualitative of characteristics of the new complex component of children’s suppositories by GPh ХI. Observed of results quantitative checked of paracetamole, novocaine and ascorbine acid on containingof children’s suppositories, them using methods of Pharmacopeia.

First Page

61

Last Page

63

References

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.02 .2018 yildagi "O dopolnitelnix merax po uskorennomu razvitiyu farmatsevticheskoy otrasli" nomli 353 2sonli farmoyishi.- http://www.lex.uz portalining Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi -Rasmiy manba nashri 07/18/3532/0702.2. Tixonov A.I., Yarnix T.G. "Texnologiya lekarstv" -Xarkov. 2002 y .432-43 b3. Tillaeva G.U., Zokirova L. Sovremennie aspekti razvitiya texnologii i ispolzovaniya rektalnix lekarstvennix form.- "O'zbekiston farmatsevtika xabarnomasi"., Toshkent. - 2001y. 21-23 b.4. Nazirova Ya.K. "Sozdanie texnologii detskix suppozitoriev gozalidona i megosina, otsenka ix kachestva": Avtoref.diss...kand..farm.nauk.-Tashkent, 2002 y5. Gosudarstvenniy Reestr Respubliki Uzbekistan. -18 nashr. - Tashkent .: StarPrintServis, 2014.-660 b.6. Abdunazarova G.M. " Izuchenie vzaimodeystviya suppozitornix osnov s lekarstvennimi veshestvami kombinirovannogo deystviya": Avtoref.diss...kand.farm.nauk.- Tashkent,2001.

Share

COinS