•  
  •  
 

Problems and perspectives in pharmaceutics and drug discovery

Abstract

The biological activity of a mixture of dry extracts of Тribulus terrestris and Кareleniya Caspian in various proportions in acute hyperglycemia was revealed that in the concentration of 5 and 15 of the ex- tract of the mixture, it gains high hypoglycemic activity and the dry extract is not inferior in activity to the preparation Glucare.

First Page

96

Last Page

98

References

1. Rajabova GJC., Xoshimova N., Amonov M.K. Mumiyo v medirsine (obzor Uteraturu)//Elektronnuy nauchnuy jurnal "Biologiya i nuegrativnaya medirsina".- M., 2017.- 3 - S. 130-143 2. PatentLiP 05295. Ranozajivlyaymeye sredstva /Aminov S.N., Zakirova HYu., i dr. 3. Masliy Yu.S. Di achenko O.A. Razrabotka polimerniix plenokdlya lecheniya mikrotravm koji/ZOntyctik qazaqstan memleketrkfannatsevrika akadenmasqXabarshu qosumsha, phlojenne- Chimkent: .iPPENDIX4(65), 2013.-Tom 1.- S. 154-156. 4. Fedoseveva G.M., Goryachkina Ye.G., Mirovich V.M. Lekarstvenniie sredstva iz rasteniy (ukazatel) ZSb.tr. IGMU-Irkutsk, 2011- S.8-9. 5. Xadjiy eva Z. T, Lejneva L.P., Bityukova D. V., Mazinina M. V. Obosnovaniye viibora vspomogatelnux veiiestv geley s fitokompleksami krapivu dvudomnoy i shalfeya lekarstvermogo if Sovremennueproblemu nauki i obrazovaniya.2014. -6.-S.14-21.

Share

COinS