•  
  •  
 

Eurasian music science journal

Abstract

The study is devoted to genre-style structure and dynamics of development of modern Uzbek pop music. The process of identifying the structure was carried out by mathematical analysis of 1893 rotated music compositions according to the "playlists" of FM radio stations and "Internet charts" for the period from 1991 to 2018. There are three stages of modern pop music of Uzbekistan, which reflect the dynamics of genres and styles of Uzbek pop music and allow to predict their future development. The first (adaptation, 1991-1998) period was studied by the material of playlists, rotated 362 compositions for 1997-1998. It is key to our analysis, because it reflects the processes of change in the country and is a period of adaptation and, at times, chaotic change of interests, both performers and listeners. The second period (formation) is 1999-2008. Exploring the next decade on the material of the playlists, which is rotated 626 compositions in 2007-2008, we tried to trace the process of organizing and stabilizing the genre and stylistic structure of the Uzbek platform. The third period (development) covers 2009-2018. Studying this decade on the material of the Uzbek Internet charts, 905 songs for 2017-2018, we tried to trace the process of integration and development of genre and style structure of the Uzbek stage.

First Page

121

Last Page

137

References

1. Bekov O. Sovremennaya uzbekskaya estradnaya pesnya v kontekste muzykalnoj kultury Uzbekistana. Rukopis. – Tashkent. Biblioteka IIsk AN RUz, inv.№ 931. – 139 s.

2. Amanmuradova S.Ch. Tradicii pesenno-estradnogo iskusstva Egipta i Uzbekistana (na primere tvorchestva Umm Kulsum i Batyra Zakirova): avtoref. dis. kand. iskusst. – Tashkent, 1995. – 28 s.

3. Yusupov L.A. Osnovnye etapy stanovleniya i razvitiya uzbekskoj muzykalnoj estrady: avtoref. dis. kand. iskusst. – M.: 1996. – 25 s.

4. Mullazhonov D.M. 1990-jillar ўzbek musiқij estradasida oҳang muammosi: sanat. fan. nomzod. dis. – Toshkent, 2004. – 150 b.

5. Tursunova G.A. Karim Zokirov va uning sulolasi – 20 asr O’zbekiston musiqa madaniyati kesimida: san. fan. nomz. diss. avtoref., – Toshkent, 2006. – 25 b.

6. Gofurbekov T.B. «Estradizaciya» uzbekskogo folklora: PRO ET CONTRA // An’anavij madaniyatni saqlash muammolari: Bojsun bahori Halqaro ilmij konferenciya materiallari. – Bojsun, 2003. – B. 23-24.

7. Ibragimov O.A. Razvitie uzbekskoj muzyki novogo vremeni // San’at. – 2018. – №1. [Elektronnyj resurs] http://sanat.orexca.com.

8. Yanov-Yanovskaya N.S. Uzbekskaya muzyka i HH vek / («Poslednego slova ne sushestvuet») / Raboty raznyh let. – Tashkent, 2007. – 270 s.

9. Abdullaev R.S. Gospozhu svoyu – muzyku – slavlyu // San’at. – 2005. – №1. [Elektronnyj resurs] http://sanat.orexca.com.

10. Vahidov S.V. Estradnaya pesnya. / Uzbekskaya muzyka na sovremennom etape. Sbornik statej. – Tashkent, Izd-vo literatury i iskusstva, 1997, S. 123-138.

11. Klipp O.Ya. Obuchenie estradnomu peniyu na muzykalnyh fakultetah pedagogicheskih vuzov: avtoref. diss. kandid. kultur. – M.: 2003 – 25 c.

12. Aseeva O.A. Kulturologicheskij analiz diskursa sovremennoj ukrainskoj massovoj kultury // Chelovek v mire kultury. Ural: 2012. – №3. – S. 37–44.

13. Denisoff R. S., Peterson R. A. (ed.). The sounds of social change: Studies in popular culture. – Rand MacNally, 1972. – 332 p.

14. Tagg P. Analysing popular music: theory, method and practice//Popular music, 1982. – T. 2; – P. 37-67.

15. Holopov Yu.N. Vvedenie v muzykalnuyu formu. M.: Moskovskaya gos. konservatoriya im. P. I. Chajkovskogo, 2006. – 432 s.

16. Syrov V.N. Stilisticheskie metamorfozy roka ili put k «tretej» muzyke. – Nizhnij Novgorod: izd-vo Nizhegorodskogo universiteta, 1997. – 209 s. [Elektronnyj resurs]. http://www.fedy-diary.ru.

17. Sayapina I.A. Informaciya, kommunikaciya, translyaciya v sociokulturnyh processah sovremennogo obshestva: avtoref. dis. kand. kultur. – Krasnodar, 2001. – 25 s.

18. Polyanskaya E. N., Belyaeva A. V. Muzykalno stilevye predpochteniya studentov s raznym urovnem muzykalnoj podgotovki // Zdorove i obrazovanie v XXI veke. – 2016. – T. 18. – №6. – S. 136–141.

19. Ovsyankina G.P. Muzykalnaya psihologiya. – SPb., 2007. – 240 s.

20. Rybakova E.L. Razvitie muzykalnogo iskusstva estrady v hudozhestvennoj kulture Rossii: avtoref. dis. dok. kultur. – SPb., 2007. – S. 43.

21. Oh I., Lee H. Mass Media Technologies and Popular Music Genres: K-pop and YouTube. – Korea Journal. – 2013. vol. 53, № 4. – P. 34-58.

Included in

Musicology Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.