•  
  •  
 

Central Asian Journal of Education

Abstract

Essence of the "world outlook" notion, its levels, forms and main components are revealed in the article. Such forms of the world outlook as theoretical, life-practical, individual and mass were considered. Pre-philosophic forms of the world outlook – mythological and religious – were presented. Such notions, as totemism, animism, faith, cult were revealed. Forms of mythological and religious world outlook, their particularities, dynamics and influence upon society development were demonstrated. Comparative analysis of mythological and religious world outlooks was given

First Page

139

Last Page

146

References

1. Dobroxotov A. L. “Vvedenie v filosofiyu”. M., 2007. - c. 28. 2. Radugin A.A. Filosofiya. Kurs leksiy. Vtoroe izdanie. - M., 2004. - s. 14. 3. Vvedenie v filosofiyu. - M., 1986. - s.30. 4. Filosofskiy slovar. Pod red. I.T.Frolova.- M., 1986. - s.286. 5. Rыchkov A.K., Yashin B.L. Filosofiya. Gumanitarnoe izdatelstvo sentra “VLADOS”, 2002. - s.12. 6. V.D. Kuzmichev. Mifologiya texnicheskoy sivilizatsii/ Nedelya nauki SPbGPU: materialы mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferensii. Ch. XI. – SPb., 2011. 7. T.Chernыsheva. Nauchnaya fantastika i sovremennoe mifotvorchestvo. Leningrad, 1983. 8. Xanyutin Yu. M. Realnost fantasticheskogo mira. Mifologiya texnicheskoy erы. M., 1977. 9. V. Goncharov. N. Mazova. Mifologiya megapolisov/ Jurnal «Esli», 2004 № 09. 10. Informatsionnыe resursы seti Internet.

Share

COinS