•  
  •  
 

Central Asian Journal of Education

Abstract

Information competence of a person is directly related to the process of informatization of society. The exponential growth of information affects society and leads to its informatization. This article considers the information competence of future elementary school teachers as a necessary component of their professional competence.

First Page

2

Last Page

7

References

1. Akmeologiya: Uchebnik/ Pod obщ. red. A.A. Derkacha.- M.: RAGS, 2002.- 650 s. 2. Bыlinkina V.G. Mediaobrazovanie v litsee [Elektronnыy resurs]/ V.G. Bыlinkina.- Elektron. st.- Rejim dostupa k st.: http://ep.perm.ru/sections/doc_view.php?did=223. 3. Gendina N.I. Konsepsiya formirovaniya informatsionnoy kulturы lichnosti [Elektronnыy resurs]/ N.I. Gendina.- Elektron. st.- Rejim dostupa k st.: http://nii.art.kemerovonet.ru/index.php?trg=unesco/1. 4. Gershunskiy B.S. Filosofiya obrazovaniya dlya XXI v. (v poiskax praktiko-orientirovannыx obrazovatelnыx konsepsiy)/ B.S. Gershunskiy.- M.: Inter-Dialekt, 1997.- 697 s. 5. Ivanova Ye.V. Informatsionnaya kompetentnost uchitelya v sovremennoy shkole/ Ye.V. Ivanova// Razvitie nauchnogo pedagogicheskogo znaniya: problemы, podxodы, rezultatы: Sb. nauchn. st. aspirantov/ Pod red. A.P. Tryapisыnoy [i dr.].- SPb.: NIIX SpbGU, 2003 – Vыp. 1. 6. Karakozov S.D. Informatsionnaya kultura v kontekste obщey teorii kulturы lichnosti/ S.D. Karakozov// Pedagogicheskaya informatika.- 2000.- № 2.- S. 41-55. 7. Kizik O.A. Stanovlenie informatsionnoy kompetentnosti uchaщixsya v obrazovatelnom protsesse professionalnogo litseya: Dis. … kand. ped. nauk/ O.A. Kizik.- Petrozavodsk, 2004.- 159 s. 8. Klyuchevыe kompetentnosti kak rezultat obrazovaniya [Elektronnыy resurs]: Prilojenie 1 k pismu Departamenta obrazovaniya i nauki Administratsii Samarskoy oblasti «O vvedenii metoda proektov v praktiku obrazovatelnыx uchrejdeniy»/ Laboratoriya modernizatsii obrazovatelnыx resursov.- Elektron. st.- Samara, 2003.- Rejim dostupa k st: - pril_1 http://medianet.yartel.ru/medianet/do/metod/pril1.shtml. 9. Kochurova O.I. Sistema obucheniya vzroslыx ispolzovaniyu kompyuternыx texnologiy v professionalnoy deyatelnosti: Avtoref. dis. … kand. ped. nauk/ O.I. Kochurova.- SPb., 1996.- 20 s. 10. Krыlova O.N. Razvitie informatsionnoy kompetentnosti studentov i prepodavateley pedagogicheskogo vuza posredstvom sozdaniya i ispolzovaniya tematicheskix multimediynыx podborok po temam pedagogicheskogo sikla dissiplin [Elektronnыy resurs]/ O.N. Krыlova, T.G. Galaktionova// «Kongress konferensiy Informatsionnыe texnologii v obrazovanii»: ITO-2003.- Elektron. st.- Rejim dostupa k st

Included in

Education Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.