•  
  •  
 

CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

Volume 2021, Number 4 (2022)

PDF

FEATURES OF THE FORMATION OF THE COATING STRUCTURE ON TITANIUM-BASED ALLOYS
Uchkun RAKHIMOV, Nasiba ABDURAIMOVA, and Yulbarskhon MANSUROV

PDF

RESISTANCE OF POLYSTYROL CONCRETE TO DYNAMIC IMPACT LOADS
Natalya DUBOVITSKAYA, Zamira MUKHAMEDBAEVA, and Abduvali MUKHAMEDBAEV

PDF

SPECTRAL FEATURES AND HYDROGEN BOND STRUCTURE OF AQUEOUS SOLUTIONS OF ETHANOL
Dilbar BOZOROVA, Shukur GOFUROV, Mavlonbek ZIYAYEV, Abdulmutallib KOKHKHAROV, and Oksana ISMAILOVA

PDF

МULTI-LAYER FIBROUS MATERIAL BASED ON TEXTILE WASTE
Sevara ALIMKHANOVA, Nodir MIRZAEV, and Adham RAFIKOV

PDF

MODELLING OF REАCTIVE DISTILLАTION PROCESS FOR ETHERIFICАTION REАCTION
Adham NORKOBILOV, Olimjon MАKSUDOV, Abdulaziz BАKHTIYOROV, Orifjon ZАRIPOV, and Abbos ELMАNOV

PDF

EFFECT OF VERY HIGH FREQUENCY MICROWAVE LIGHT ON BREAD PROPERTIES
Dilrabo TUYCHIEVA, Gulnoza DJAKHANGIROVA, and Yodgorbek ISMOILJONOV