•  
  •  
 

CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

Volume 2018, Number 2 (2018)

PDF

SYNTHESIS OF GLASSES IN THE SYSTEM R2O-RO-CaF2-P2O5-Al2O3-SiO2
Mastura Khikmatovna ARIPOVA and Tatyana Olegovna NAM

PDF

SPECTROSCOPIC STUDY OF SOLUTIONS OF PHOTOTOXIC METAL COMPLEXES OF HARMINE AND HARMALINE CARBOLINE ALKALOIDS
Anna Andreevna STRIJEVSKAYA, Zukhra Chingizovna KADIROVA, Shahlo Sharipovna DAMINOVA, and Olga Viktorovna STOYKO

PDF

SYNTHESIS OF 1-PHENYL-AZO-β-ALLYL ETHER OF NAPHTHOL
Abdukhamid Gofurovich MAKHSUMOV, Shokhista Dilmurodovna JURAYEVA, Nailya Gennadievna VALEEVA, and Abduhofiz Toshevich TILLAEV

PDF

INVESTIGATION OF INFLUENCE OF FILLERS ON THE PROPERTIES OF COMPOSITE POLYMERIC MATERIALS OBTAINED WITH THE USE OF SOLAR ENERGY
Umida Alijonovna ZIYAMUKHAMEDOVA, Lutfillo Yuldoshaliyevich BAKIROV, Bekzodbek Ahmadjonovich SOBIROV, and Zayniddin Nasritdinovich MUXITDINOV

PDF

WEAK-BASED ANION-EXCHANGE POLYMERS
Alisher Аlimdjanovich YULDASHEV

PDF

Features of the formation compositions for shoe soles
Abdusattar Turgunovich Ibragimov and Umida Mirzarakhimovna Maksudova

PDF

Physico-mechanical properties of composites based on polypropylene
Erkin Rustamovich Turaev, Elyor Sotimboevich Sottikulov, and Abdulahat Turapovich DJALILOV

PDF

Development thickener for printing mixed fabrics cotton-silc
Gulnora Akmalovna Ikhtiyarova, Shakhnoza Berdikabulovna Mamatova, and Matluba Alimkulovna SAFAROVA

PDF

THE STUDY OF THE EXTRACTION OF FLAVONOIDS FROM THE AERIAL PARTS OF GLYCYRRHIZA GLABRA
Baxtiyar Alimovich ABDURAXMANOV, Muniraxon Axmatxonovna MAMATXANOVA, G'ayrat Baхtiyorovich SOTIMOV, and Ravshanjon Мuradjanovich KHALILOV

PDF

PROCESS OPTIMIZATION IR - CONVECTIVE DRYING OF THE MELON
Otabek SAMADOV, Shuxrat TUKHTAYEV, Abdusattor CHORIYEV, and Quchqor DODAYEV

PDF

RESEARCH OF PROCESS OF ROLLING OF THE KERNELS COTTON SEEDS
Azimjon Normuminovich AKHMEDOV and Saidakbar Abdurakhmonovich ABDURAKHIMOV