•  
  •  
 

Central Asian Problems of Modern Science and Education

Article Title

FAMILY ENTREPRENEURSHIP: PLACE AND FUNCTION IN A NATIONAL ECONOMY

Abstract

This article reveals the place and function of the family business in the conditions of modern market economy. And also developed science-based recommendations for improving the theoretical, methodological and practical foundations for the development of family business

First Page

400

Last Page

410

References

[1]. Law of the republic of Uzbekistan "About family business". April 2012. [2]. The report of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M. Mirziyoev at the cabinet council of Ministers devoted to results of social and economic development in 2016 and to the most important priority directions of the economic program for 2017. www.press-service.uz. [3]. Bazzhina V. A., Cygankova I. V., Nikishina O. Ju. Razvitie nestandartnyh form zanjatosti v sovremennoy Rossii [Development of non-standard forms of 409 employment in modern Russia] // Rossiyskoe predprinimatel'stvo, 2014, no.24, pp. 71-86. [4]. Buhalis D. Family hotel businesses: Strategic planning and the need for education and training // Education and training. Special Edition 2004. University of Innsbruck (Austria), University of Surrey (UK). – 20 p. [5]. Kalendzhjan S. O., Volkov D. A. Semeynoe predprinimatel'stvo: analiz rossiyskoy praktiki [Family business: analysis of the Russian practice] // Mirovaya ekonomika, 2011, no.9, pp. 17-29. [6]. Karimova D. Household of Uzbekistan // Ekonomicheskiy vestnik Uzbekistana, 1999, no.7, pp. 17. [7]. Kir'yanov I. V. Kolichestvennaya ocenka transakcionnyh izderzhek organizacii. Obshhij metodicheskiy podhod [Quantitative assessment of transactional expenses of the organization. General methodical approach] // Vestnik NGUJeU, 2015, no.1, pp. 78-101. [8]. Kolot A. M. Transformaciya instituta zanyatosti kak sostavlyajushhaya global'nyh izmeneniy v social'no-trudovoy sfere: fenomen prekarizacii [Transformation of institute of employment as component of global changes in the social and labor sphere: prekarization phenomenon] // Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii. 2013, no.11, pp. 93-101. [9]. Kotljarov I. D. Problemy regulirovanija nestandartnyh form zanjatosti [Problems of regulation of non-standard forms of employment] // Voprosy regulirovaniya ekonomiki. 2015, volume 4, no.1, pp. 55-66. [10]. Kotljarov I. D. Nestandartnye formy zanjatosti [Non-standard forms of employment]// Obshhestvo i ekonomika. 2015, no. 1-2, pp. 203-218. [11]. Sankova L. V. Prekarizaciya zanyatosti v sovremennoy ekonomike: sistemnyj risk ili «osobaya» forma fleksibilizacii [Prekarization of employment in modern economy: system risk or "special" form of a fleksibilization]// Uroven' zhizni naseleniya regionov Rossii. 2014, no. 4, pp. 44-53. [12]. Ulmasov A. Semeynaya ekonomika [Family economy]. Tashkent, 1998. 410 [13]. Ernando de Soto H. The Mystery of Capital. Why capitalism triumphs in the West and Fails Everywhere Else?. M., 2002. [14]. State Committee of statistics of the Republic of Uzbekistan. http://stat.uz/uz/432-analiticheskie-materialy-uz/2031-o‘zbekiston-respublikasidakichik-biznes-va-xususiy-tadbirkorlikning-rivojlanishi?.

This document is currently not available here.

Share

COinS