•  
  •  
 

Central Asian Problems of Modern Science and Education

Article Title

MODIFICATION OF SIO2-B2O3-NA2O SYSTEM WITH CAO, MG PHENATE BAO OXIDES AND THEIR PROPERTIES.

Abstract

Тhe effect of alkaline earth oxides on the physicochemical properties of easy-melting vitreous enamels for architectural and building products are studied. It was established that with the increase of ionic radions of the elements of modifier introduced into the vitreous decreases the viscosity of the molten glass. Also, the dependence of surface tension on the vitreous content of alkaline earth oxides is increased while output modifiers limits up to 20%

First Page

37

Last Page

42

References

1. Stoch L.Thermal study of the influence of chemical bond iconicity on the glass transformation in (Na2O,CaO,MgO )-Al2O3-SiO2 glasses/ L.Stoch, I.Wactawska, M.J.Sroda//Therm.Anal.and Calorim.-2004.-Vol.77,№ 1.-P.57-63. 2. Peter W.Crystallization and viscosity of phosphate melts in the system Na2O-CaOMgO-P2O5- Al2O3-TiO2/ W.Peter,V.Jurgen,K.Silke,R.Christian// Glass Sci.and Technol.-2004.-Vol.77,№ 4.-P.172-176. 3. Hanning X.A study on the preparation of CMAS glass- ceramics by in situ crystallization / X. Hanning, C.Yin,L. Huabin // Mater. Sci.and Eng. A.-2006.- Vol.431,№ 1-2.-P.191-195. 4. Jose F.Effect of MgO /CaO ratio on the microstructure of cordierite-based glassceramic glazes for floor tiles / F.Jose, A.Javier // Ceram. Int.-2005. Vol.31,№ 5.-P.683- 690. 42 5. Wactawska I. Influence of MgO(CaO) on the structure of silicate-phosphate glasses TA and NMR study / I. Wactawska,M.J.Szumera // Therm.Anal. and Calorim.-2006.- Vol.84,№ 1.-P.185-190. 6. Vyatchina V.G. Sovremenniye texnologii i materialovedenie / V.G. Vyatchina, V.L.Mamoshin // Sb.nauch.tr. Magnitogor. gos.texn.un-ta.-Magnitogorsk: Izd-vo MGTU, 2003.-p.10,74-75. 7. Esin C.Crystallization behavior of (1-x) TeO2-xBaO (x=0.10,0.15 and 0.25 in molar ration) glasses / C.Esin, I.Kobalci, M,L, Ovecoglu, G.J.Ozen // J.Eur.Ceram.Soc.-2007.- Vol.27,№ 2-3.-P.1797-1800. 8. Tsugumitsu S. Razrabotka bezvrednix dlya okrujayushey sredi bessvinsovix steklopripoev v sisteme Li2B4O7-ZnO-BaO/ S.Tsugumitsu // Sekko, sekkai, semento, chikyu kankyo no kagaku=J.Soc.Inorg. Mater.Jap.-2006.- Vol.13,№ 322.-C.190-196. 9. Leviskiy I.А. Struktura glazurnix alyumoborosilikatnix stekol / I.А.Leviskiy, I.S.Bitel // Vestnik BGTU.-2005. , № 10.-p.154-157. 10. Kuzovlev А.К., Ibadullaev S.I., Kalinin V.I., Ignatenko N.I., Malseva I.I., Ilganaev V.B. Obogashenie kvarsevix porod mestorojdeniy Uzbekistana dlya proizvodstva xrustalya // Steklo i keramika – М., 1975. – №4. – p.12-15. 11. Yunusov M.YU., Babaev Z.K., Matchanov SH.K., Buranova D.B., Xadjiev A.SH., Kvarsevie peski Ugunskogo mestorojdeniya: metodi obogaщeniya i perspektivi ispolzovaniya J. Uzbekiston Konchilik xabarnomasi ilmiy-texnik va ishlab chiqarish jurnali. – Navoiy, 2015. – № 2. – p. 64 12. Petsold A., Peshmann G. Emal i emalirovanie. Sprav. izd. per. s nem. – M.: Metallurgiya, 1990. – 576 p. 13. M.A.Matveev, G.M.Matveev, B.N.Frenkel. Rascheti po ximii i texnologii stekla. M., Stroyizdat,1982. 14. Gorbotenko V.E., Guziy V.A., Zubexin A.P. Metodi i sredstva issledovaniy i kontrolya v stekloemalirovanii. – Novocherkassk: Nauka, 1995. – 170 p. 15. Artamonova T.I. Praktikum po texnologii stekla i sitallov. – M.: Visshaya shkola, 1996.-364 p. 16. Appen A.A. Ximiya stekla.-L.: Ximiya,1970.-352 p. 17. Pavlushkin N.M.Praktikum po texnologii stekla i sitallov / N.M. Pavlushkin, G.G. Sentyurin, R.YA.Xodakovskaya.- M.: Stroyizdat, 1970.-511 p

This document is currently not available here.

Share

COinS