•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

It stresses the importance of intercultural cooperation in modernizing the culture of Uzbekistan, the role of the cultural heritage of Uzbekistan and its role in world civilization and the further development of national culture based on the Concept for the Further Development of National Culture in the Republic of Uzbekistan.

First Page

49-53

References

1. Yaspers K. Smisl i naznacheniye istorii (Tarixning ma’no mohiyati va risolati). –Moskva: 1994.-B.90. 2. Abu Rayhon Beruniy.Tanlangan asarlar.1-jild, – Toshkent: Fan.1968. B.10 3. Mavrulov A. Bozarov D. va boshqalar. Sharq renessansi davri allomalari va mutafakkirlarining ilmiy-falsafiy merosi /monografiya: –Toshkent: “Sano standart”, 2017 y.B.44. 4. Ahmedov A. Ahmad al-Farg‘oniy. Ma’naviyat yulduzlari. –Toshkent: 2006. B. 67. 5. Zohidov F. va boshqalar. Sharq allomalari merosi-faxrimiz, iftixorimiz. – Farg‘ona: “Farg‘ona” nashriyoti, 2014 yil.B.23. 6.О‘zbekiston Respublikasida milliy madaniyatni yanada rivojlantirish konsepsiyasi. О‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 28 noyabrdagi PK–4038-son qarori.

Share

COinS