•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Article Title

CINEMA AND MUSIC

Abstract

This article deals with music written specifically for movies, which is currently used in new films. At the same tame the article uses the opinion of experts

First Page

15-17

References

1. Madaniyat va san’at atamalarining izohli lug‘ati/mas’ul muxarrir: B.Sayfullayev; Tuz.:A.Umarov, M.Bekmurodov. –Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015. – 352 b. 2. Abdulqosimova X. Kino san’ati asoslari: о‘quv qо‘llanma. –Toshkent: О‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2009. –96 b. 3. Aliyev M. Kino asoslari: о‘quv qо‘llanma. –Toshkent: О‘qituvchi,1983. –128 b. 4. Lex.uz. О‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy ba’zasi. 5. www.uza.uz. О‘zbekiston Milliy axborot agentligi.

Share

COinS