•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

This article describes the development of the film industry in Uzbekistan and its impact on the rapid change of events in society, the role of the Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan increasing competitiveness in the market, as well as its promotion abroad.

First Page

10-14

References

1. Strategiya deystviy po dalneyshemu razvitiyu Uzbekistana na 2017- 2020gg. - Ukaz Prezidenta Respubliki Uzbekistan – Toshkent: Natsionalnoye informatsionnoye agenstvo Uzbekistana, 2017.- 11 2. https://www.uzdaily.uz/articles-id-35858.htm – krugliy stol 22 yanv. 2018 g. - V ramkax proyekta «Ukrepleniye kulturnoy i kreativnoy industriy v Laose,Uzbekistane i Ruande» - Materiali sessii Mejdunarodnogo press-kluba «Razvitiye natsionalnoy kinoindustrii: istoricheskiye traditsii, problemi, novoye xudojestvennoye kachestvo i selenapravlenniye investitsii». 3. Boris Babayev, Kultura.uz 2018g. https: //sunmag.me/sovety/11-08-2016-samyi-pervyj-v-mire-film-multfilm.html 4. Predstavitelstvo YUNESKO v Uzbekistane v sotrudnichestve s natsionalnim agentstvom «Uzbekkino» - Tashkent, Uzbekistan (UzDaily.uz). 24 yanvarya 2018 goda. 5. http://lex.uz/docs/3835310 Postanovleniye RUz «O dopolnitelnix merax po razvitiyu natsionalnoy kinoindustrii» za №-PP-3880 ot 24 iyulya 2018 goda. 6. https://kun.uz/ru/82239532 Postanovleniye Prezidenta RUz «O merax po dalneyshemu razvitiyu natsionalnoy kinematografii» ot 7 avgusta 2017 goda. 7. Vstrecha Prezidenta RUz s rukovodstvom Natsionalnogo agentstva «Uzbekkino» 29 dekabrya 2017 goda. Vstrecha Prezidenta RUz s tvorcheskoy intelligensiyey 3 avgusta 2017 goda. 8. http://lex.uz/docs/3835310 Postanovleniye RUz «O dopolnitelnix merax po razvitiyu natsionalnoy kinoindustrii» za №-PP-3880 ot 24 iyulya 2018 goda.

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.