•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

This article discusses the cultural and spiritual development of Uzbekistan.

First Page

54-57

References

1. Mirziyoyev SH.M. Adabiyot va san’at, madaniyatni rivojlantirish – xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir. О‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning О‘zbekiston ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma’ruzasi // Ma’rifat, 2017, 5-avg. 2. Karimov I. Istiqlol va ma’naviyat. –Toshkent: О‘zbekiston,1994. 5-bet. 3. Karimov I. Istiqlol va ma’naviyat. –Toshkent: О‘zbekiston ,1994. 9-bet. 4. Karimov I. Istiqlol va ma’naviyat. –Toshkent: О‘zbekiston, 1994. 113-bet. 5. “Sovet О‘zbekistoni”,1990 yil, 3 may 6. О‘zbekiston Respublikasi Oliy Sovetining axborotnomasi. 1990 yil, 30 sentabr, 25-27-sonlar (1174), 9-bet. 7. Karimov I. Yuksak ma’naviyat — yengilmas kuch. –Toshkent: 2008.-49-bet. 8. О‘zbekiston Respublikasi Madaniyat ishlari vazirligining joriy arxivi. 1995 yil hisoboti. 9. Tulenov J., G‘ofurov Z. Mustaqillik va milliy tiklanish. –Toshkent:1996.-179-bet. 10. “Xalq sо‘zi”, 1998, 30 avgust 11. Madaniyat sohasiga oid meyoriy hujjatlar tо‘plami. –Toshkent: 2010.-45-va 115- betlar. 12. Yangi davr san’ati: an’anaviylik va transformatsion jarayonlar. –Toshkent: 2013.- 13- bet. 13. О‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligining joriy arxivi. 2013 yil hisobotlari, 1-bet. 14. О‘zbekiston Respublikasi Madaniyat va sport ishlari vazirligining joriy arxivi. 2013 yil hisobotlari, 3-bet. 15. “Xalq sо‘zi”, 2013 yil 18 may 16. “Xalq sо‘zi”, 2013 yil 18 may 17.“О‘zbekiston adabiyoti va san’ati”, 2013 yil 1 sentabr. 18. “О‘zbekiston adabiyoti va san’ati”, 2013 yil 1 sentabr. 19. “О‘zbekiston adabiyoti va san’ati”, 2013 yil 17 may

Share

COinS