•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

This article deals with the history of the creation of Uzbek folk instruments and the contribution made to the history of their creation by the wizard instrumentalists.

References

1. Akbarov Il. Musiqa lug‘ati. - Toshkent: San’at nashriyoti., 1997 2. Asqarov A. О‘zbekiston xalqlari tarixi. - Toshkent: Fan 1992 3. Abdukarimov M. Cholg‘ushunoslik. (Oliy ta’lim muassalalari uchun о‘quv-qо‘llanma) Nasaf nashriyoti. 2006 4. Begmatov S., Matyoqubov M. О‘zbek an’anaviy cholg‘ulari. - Toshkent: Yangi nashr 2008 5. Vizgo T.S. Muzikalniye instrumenti Sredney Azii. (Istoricheskiye ocherki) – Moskva: 1980 6. Petrosyans A.I. Cholg‘ushunoslik. 3-nashri - Toshkent: San’at nashriyoti.1990 7. Toshmatov О‘. Cholg‘ushunoslik (Oliy ta’lim muassalalari uchun о‘quv-qо‘llanma) - Toshkent: 2006 8. Qosimov R. Ud. darslik, - Toshkent: San’at nashriyoti 2002 9. Fitrat A. О‘zbek klassik musiqasi va uning tarixi. - Toshkent: 1993 10. Zufarov T. Soz va sozgarlik tarixi. - Toshkent: Meriyus, 2014

Share

COinS