•  
  •  
 

Culture and Arts of Central Asia

Abstract

The article says that the importance of Museum business for modern society is determined, first of all, by changes in the market of services in the sphere of culture, which form new needs and require the involvement of new specialists.

First Page

45-49

References

1.Arzamassev V.P. O sistematicheskoy strukture muzeynoy ekspozitsii. –Moskva: 1990.-S.397 2.Bestujev-Lada I.V., Ozernaya M. Muzey v sisteme kulturi. // Dekorativnoye iskusstvo, 1976, № 9. - S.7. 3.Dyachkov A.N. Sotsialniye funksii muzeya: spori o budushem. // Muzeyevedeniye. Na puti k muzeyu XXI veka./ Sb. nauchnix trudov. –Moskva: NII kulturi, 1989. - S.96. 4. Kotler F. Osnovi marketinga. –Moskva: Misl. 1992 - 560s. 5. Lord Barri, Lord Geyl D. Menedjment v muzeynom dele. –Moskva: Ekonomika, 2002 .- 390s. 6.Novikova G.N. Sotsio-kulturniye konsepsii upravleniya v art-menedjmente/ G.N. Novikova // Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kulturi i iskusstv. – 2005.- № 2. 7. http;//www.nauki-online.ru/muzeevedenie/

Share

COinS