•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

Based on an analysis of the scientific literature and anti-corruption legislation, the article reveals the characteristic features of corruption in education: the sphere of existence, the specifics of subjects of corruption in education, features of corruption goals, types of corruption are classified for various reasons (depending on the type of educational organizations that implement the main educational programs). At the end of the article, the author's definition of corruption in education is proposed, which is understood as a negative social and legal phenomenon existing in public relations in the field of education and consisting in the unlawful use of official position, status of participants in relations in the field of education in order to derive benefits of a tangible or intangible nature.

First Page

227

Last Page

235

DOI

10.52297/2181-1466/2020/4/3/8

References

1. Abdullaeva Z.N. Rol i znachenie borbi s korruptsiey pri reformirovanii strani // Molodoy ucheniy. - 2017. - № 15. S. 217-219. - URL https: // moluch.ru/ archive/ 149/ 41877/ (data obrasheniya: 20.12.2019).

2. Kurpayanidi K.I., Ziedinova N.Z., Tolibov I.Sh. O nekotorix voprosax protivodeystviya korruptsii v Uzbekistane// Problemi sovremennoy nauki i obrazovaniya. - 2019. - № 2(135). - S. 38-42.

3. Dergachev S.V. O nekotorix pravovix aspektax uregulirovaniya konflikta interesov v obrazovatelnoy sfere. // Mariyskiy yuridicheskiy vestnik. 2015. T.1, № 4(15). S. 116-118.

4. Monaxov O.N., Zaxarov N.V. Konflikt interesov prepodavatelya vuza v sisteme protivodeystviya korruptsii // Aktualnie voprosi sovremennoy nauki, 2015. № 39. S. 253-264.

5. Ilin G.L. O byurokratizatsii i korruptsii v otechestvennom obrazovanii// Shkolnie texnologii. 2012. № 6. S. 9-17.

6. Kabanov P.A. Antikorruptsionnoe prosveshenie kak sredstvo protivodeystviya korruptsii: ponyatie i soderjanie// Aktualnie problemi ekonomiki i prava. 2014. № 4. S. 42-51.

7. Kirillovix A.A. Publichnaya slujba i konflikt interesov v sfere visshego obrazovaniya: problemnie voprosi // Zakonodatelstva i ekonomika. 2015. № 2. S. 29-43.

8. Komalasari K., Saripudin D. Integration of Anti-Corruption Education in School’s Activities// American Journal of Applied Sciences. URL: http://thescipub.com/PDF/ajassp. 2015.445.451.pdf (data obrasheniya: 25.12.2019).

9. Allak J. Korrumpirovannie shkoli, korrumpirovannie universiteti: Chto mojno sdelat? Parij: Mejdunarodniy Institut planirovaniya obrazovaniya YuNESKO. 2014. 365 s.10. Poisson M. Corruption and education. URL: http://etico.iiep.unesco. org/aploads/ media/ 190247e.pdf (data obrasheniya: 25.12.2019).

10. Rose-Ackerman S. Corruption // Readings in Public Choice and Constitutional Political Economy / C.K. Rowley, F.G. Schneider (eds). New York: Springer, 2008. Pp. 551-566.

11. Graf H.-W. Korruption. Fouque Literaturverlag, l. Aufl., Egelsbuch u.a., 2000. P. 39.

12. Heidenheimer A. Campaign Finance and Political Corruption: Tracing Long-Term Comparative Dynamics. Paper presented at the XVIII World Congress of the IPSA. Quebek City. August 1-5. 2000.

13. Astanin V.V. Protivodeystvie korruptsii i preduprejdenie korruptsionnix riskov v deyatelnosti gosudarstvennix slujashix: uchebnoe posobie. M.: Yevrop. Ucheb. In-t MGIMO [U] MID RF. 2011. 276 s.

14. Shedrin N.V. O sovershenstvovanii zakonodatelnogo opredeleniya korruptsii // Pravo i politika. 2009. № 2. S. 1448-1452.

Included in

Philosophy Commons

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.