•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

The article defines the constructon of a previously unknown structure and studies direct representations of inverse matrices to block-tridiagonal with zero (or closely zero) leading block angular minors.

First Page

11

Last Page

17

References

1. Ilin V.A. Cpektralnaya teoriya differentsialnix operatorov. Samosopryajennie differentsialnie operatori. - M.: Nauka, 1991. - 368 s. 2. Alimov Sh.A. O spektralnix razlojeniyax garmonicheskix funktsiy v dvumernoy oblasti. Problemi matematicheskoy fiziki i vichislitelnoy matematike. - M.: Nauka, 1977. 3. Ilin V.A., Alimov Sh.A. Usloviya sxodimosti spektralnix razlojeniy,otvechayushix samosopryajennim rasshireniyam ellipticheskix operatorov //Differentsialnie uravne-niya. - 1974. - T.10. - № 3. - C. 481-506. 4. Alimov Sh.A. O spektralnix razlojeniyax funktsiy iz klassa // Matematicheskiy sbornik. - 1976. - T. 101 (143). - № 1(9). - S. 3-20. 5. Ilin V.A. Teorema o razlojimosti kusochno-gladkoy funktsii v ryad po sobstvennim funktsiyam proizvolnoy dvumernoy oblasti //DAN SSSR. - 1956. - №(109). - S. 442-445. 6. Alimov Sh.A. O spektralnix razlojeniyax kusochno-gladkix funktsiy //Dokladi RAN. - 2001. - № 1(381). - C. 7-9. 7. Alimov Sh.A. On the eigenfunctions expansion of a piecewise smooth function //The Journal of Fourier Analysis and Applications. 2003. - № 1(9). – P. 67-76. 8. Alimov Sh.A. Sets of uniform convergence of Fourier expansion of a piecewise smooth function // The Journal of Fourier Analysis and Applications. 2004. - № 6 (10). – P. 635-644. 9. Brandoli L. and Colzani L. Localization and convergence of eigenfunctions //Journal of Fourier Analysis and Applications. 1999. - No 5 (5). – P. 431-447. 10. Pinsky M. and Taylor M. Pointwise Fourier inversion: a wave equation approach //Journal of Fourier Analysis and Applications. - 1997. - 3. – P. 647-703. 11.Taylor M. Eigenfunction expansions and the Pinsky phenomen on compact manifolds //Journal of Fourier Analysis and Applications. – 2001. - No 5 (7). – P. 507-522. 12. Кhalmukhamedov A.R., Kuchkorov E.I., Turgunov K.K. On expansion of functions from the S.M. Nikolslii class in Fourier series by eigenfunctions of the Schro”dinger operator //Uzbek Mathematical Journal. - 2018. - №2. – P. 93-102. 13. Xalmuxamedov A.R. Razlojeniya po sobstvennim funktsiyam odnogo singulyarnogo ellipticheskogo operatora //Differentsialnie uravneniya. - 1986. - №12. - T. 22. - S. 2107-2117. 14. Beytmen G., Erdeyi A. Visshie transtsendentnie funktsii. Funktsii Besselya, funktsii parabolicheskogo silindra, ortogonalnie mnogochleni . - Moskva: Nauka,1966.

Share

COinS