•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

The article analyzes the differentiation of universal lexemes in the poetry of Jomi and Navai from lexical denotative, morphemic and speech aspects.

First Page

68

Last Page

74

References

1. O'zbek tilining izohli lug'ati. Birinchi jild. A - D. //A.Madvaliev tahriri ostida. 80 000 dan ortiq so'z va so'z birikmasi. - T.: O'zbekiston milliy entsiklopediyasi, Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. - 680 b. 2. Huseynov X., Shukurov K. Lug'ati terminhoi zabonshinosӣ. - Dushanbe: Maorif, 1983. - 256 s. 3. Nurov A. Farhangi osori Ҷomӣ. Ҷildi 1. A - O. //Dar zeri tahriri V.A.Kapranov, A.Afsahzoda. - Dushanbe: Sarredaksiyai ilmii ensiklopediyai toҷik, 1983. - 536 s. 4. Nurov A. Farhangi osori Ҷomӣ. Ҷildi 2. P - Ҷ. // Dar zeri tahriri V.A.Kapranov, A.Afsahzoda. - Dushanbe: Sarredaksiyai ilmii ensiklopediyai toҷik, 1984. - 608 s. 5. Alisher Navoiy. Qomusiy lug'at. Ikkinchi jild. T -H. // Sh.Sirojiddinov tahriri ostida. - Toshkent: Sharq, 2016. - 408 b. 6. Majitova S.J. Jomiy g'azaliyotidagi ramziy istilohlarning lug'aviy va majoziy ma'nolarini talqin qilish usullari. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. - Samarqand. - 50 b. 7. Muhammadiev M. Lug'ati sinonimhoi zaboni toҷikӣ //Dar zeri tahriri M.Narzieva. - Dushanbe: Maorif, 1993. - 271 s. 8. Farhangi tafsirii zaboni toҷikӣ. (Iborat az 2 ҷild). Ҷildi 1. A -N// Zeri tahriri S.Nazarzoda. Besh az 80 hazor vojavu ibora va tarkibhoi zaboni toҷikӣ. - Dushanbe: Pajӯshgohi zabon va adabiyoti Rӯdakӣ, 2008. - 950 s. 9. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. O'n jildlik. Uchinchi jild. G'azallar. - T.: G'afur G'ulom, 2011. - 764 b.

Share

COinS