•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

There are various active geographic terms in the structure of toponyms. The article deals with the oronymic terms used in the structure of toponyms. The role in forming the names of geographical objects has been studied on the basis of Chimboy region toponyms.

First Page

63

Last Page

66

References

1. Abdimuratov Q. Nege usilay atalg'an? - Nөkis: Qaraqalpaqstan, 1965. - 79 b. 2. Abdiraxmanov A. Qazaqstanniң jer-su attari. - Almati: G'ilim, 1959. - 221 b. 3. Ataniyazov S. Tүrkmenistaniң geografik atlariniң dүshүndirishli sөzlүgi. - Ashxabad, Ilim, 1980. - 363 b. 4. Geldixanov M. Geograficheskaya realiya v toponimii Turkmenistana // Toponimika v regionalnix geograficheskix issledovaniyax: Tezisi dokladov Vsesoyuznoy konferentsii. - M., 1984. - S. 90-93. 5. G'ulomov P. Jo'g'rofiya atamalari va tushunchalari izohli lug'ati. - Toshkent: O'qituvchi, 1994. 6. Drevnetyurkskiy slovar. - Leningrad: Nauka, 1969. - 676 s. 7. Qaraqalpaq tiliniң tүsindirme sөzligi. - Nөkis: Qaraqalpaqstan, 1992. IV jild. - 633 b. 8. Qoraev S. Geografik nomlar ma'nosi. - T.: O'zbekiston milliy entsiklopediyasi, 1978. 9. Madrahimov O. O'zbek tilining o'g'uz lahjasi leksikasi. - Toshkent: Fan, 1973. 10. Mahmud Qoshg'ariy. Turkiy so'zlar devoni (Devonu lug'otit turk). - Toshkent: O'zSSR FA,1960. I t. 498 bet, 1963. III t. - 460 b. 11. Molchanova O.T. O gidrogeograficheskix terminax tyurkskogo Altaya //Mestnie geograficheskie termini. - M., 1970. - S. 202-204. 12. Murzaev E.M. Slovar narodnix geograficheskix terminov. - M.: Misl, 1984. - 653 s. 13. Payzullaev O. Shimbay izertleo'ler hәm aңizlarda. - Nөkis: Qaraqalpaqstan, 1993. - 139 b

Share

COinS