•  
  •  
 

Scientific reports of Bukhara State University

Abstract

The article deals with common features in the lives of Alisher Navai and his literary hero Pahlavon Muhammad. Analyzing one letter and mesnevi of the poet and his hero, the author of the article focuses on the traits peculiar to the perfect person using the example of historical figures. is one of the problems in text studies.

First Page

82

Last Page

89

References

1. Alisher Navoiy. Mahbub-ul qulub. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik, 14-jild. - Toshkent: Fan, 1998. - 304 b. 2. Alisher Navoiy. Munshaot. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik, 14-jild. - Toshkent: Fan, 1998. - 304 b. 3. Alisher Navoiy. Holoti Pahlavon Muhammad. Mukammal asarlar to'plami. 20 jildlik, 15-jild. - Toshkent: Fan, 1999. - 236 b. 4. Jaloliddin Rumiy. Ichindagi ichindadir. - Toshkent: Yozuvchi, 1997. - 192 b. 5. Muhammad Nurulloh Saydo al-Jazariy. Tasavvuf sirlari. - T.: Movarounnahr, 1999. - 100 b. 6. O'zbek adabiyoti tarixi. 5 tomlik, 2-tom. - Toshkent: Fan, 1977. - 447 b. 7. Hayitmetov A. Adabiyotimiz tarixining o'z izohlari //Sharq yulduzi. 1971, 12-son. - 193 b. 2. Po‘lotjon Domullo Qayyumov. Tazkirai Qayyumiy. III kitob, 5 daftar. – Toshkent, – B. 535-538. 3. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 tomli, 4-tom. – Toshkent: O‘zME DIN, 2006. 4. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 tomli, 3-tom. – Toshkent: O‘zME DIN, 2006. 5. Navoiy asarlari lug‘ati. Alisher Navoiy asarlarining 15 tomligiga ilova. – Toshkent: G‘afur G‘ulom, 1972. 6. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 tomli, 1-tom. – Toshkent: O‘zME DIN, 2006. 2. GOST 18599-2001. Trubы napornыe iz polietilena. Texnicheskie usloviya. – 20 s. 2. Овсянникова M.Ф. Эстетика в прошлом, настоящем и будущем. – M.: Просвещение, 1998. – C. 56. 3. Baqoeva M. English literature. – T., 2006. – B. 81-92. 4. Koʻchirma. История английский литературы. – M. – Л., 1946. – C. 747. 5. Qayumov O. Chet el adabiyoti tarixi. – T. : Oʻqituvchi, 1979. – B. 87. 6. Daniel Defo. Robinzon Kruzo. – T.: Oʻqituvchi, 1986. – B. 159. 7. Azizov Q., Qayumov O. Chet el adabiyoti tarixi. – T.: Oʻqituvchi, 1987. – B. 15.

Share

COinS